En abugida er et skriftsystem bygd opp av tegn som står for en konsonant med en innebygd vokallyd. En abugida kan for eksempel ha «ka» i stedet for «k». Disse tegna kan så omformes til å ha andre vokaler eller til å ikke ha vokaler ved hjelp av diakritiske tegn.

I singalesisk skrift er grunnbokstaven for en k-lyd ක "ka". For å skrive ki legger man til en bue over bokstaven: ක blir කි. Vil man markere at k-lyden ikke skal følges av en vokal, legger man til konsonantflagget: ක්.

Navnet abugida er på samme måte som alfabet avleda fra de første tegna i et skriftsystem, i dette tilfellet ge'ez-skrift.

Eksempler på abugidasystemer

rediger

Se også

rediger
Autoritetsdata