A Theory of Justice

A Theory of Justice regnes som hovedverket til den amerikanske filosofen John Rawls, og ble utgitt i 1971. Verket tar for seg prinsipper et rettferdig samfunn bør bygges på, og Rawls gir her et moderne kontraktsteoretisk alternativ til utilitarismen.

Sammen med Robert Nozicks bok Anarchy, State and Utopia førte boken til en fornyet interesse for liberalisme i amerikansk politisk filosofi.

LitteraturRediger