ALLEX-prosjektet

ALLEX-prosjektet (African Languages Lexical Project) var et prosjekt fra 1991 til 2006 innen leksikografi hvor Universitetet i Oslo, Göteborgs universitet og Universitetet i Zimbabwe samarbeidet om å utvikle ettspråklige tekstkorpusbaserte ordbøker for shona, ndebele og eventuelle andre språk i Zimbabwe. Et annet viktig mål for prosjektet var å utvikle leksikografiske metoder for å lage slike ordbøker. Fra norsk side var det også et mål at prosjektet skulle gi erfaring som kunne brukes i arbeidet med Norsk Ordbok.

I 1996 kom det første resultatet av prosjektet, ordboka Duramazwi Rechishona på shona. Prosjektet førte også til at det i 2000 ble opprettet et eget leksikografisk institutt ved Universitetet i Zimbabwe, ALRI - African Languages Research Institute. I 2001 kom en mer avansert ordbok, Duramazwi Guru Rechishona. Prosjektet førte også til ti doktorgrader for medarbeidere i Zimbabwe, flere terminologiordbøker og tre tekstkorpus over ulike afrikanske språk. I løpet av få år er shona og ndebele blitt løftet fra muntlige hverdagsspråk til universitetsfag. Ved noen universitet er de også godkjent som undervisningsspråk når undervisningsemnet er afrikansk språk og litteratur.[1]

Herbert Chimhundu var lokal prosjektleder i Zimbabwe, Oddrun Grønvik var norsk prosjektleder. Christian-Emil Smith Ore hadde ansvar for digitaliseringen. Andre medarbeidere i prosjektet var Pernilla Danielsson, Martin Gellerstam, Jouni Maho og Daniel Ridings.

ReferanserRediger

KilderRediger