Åpne hovedmenyen

Den 96. østlige lengdegrad (eller 96 grader østlig lengde) er en lengdegrad som ligger 96 grader øst for nullmeridianen. Den går gjennom Nordishavet, Asia, Indiahavet, Sørishavet og Antarktis.

Sammen med 84. vestlige lengdegrad danner den en storsirkel.

Fra pol til polRediger