68 (tall)

tall

68 (sekstiåtte, også skrevet åtteogsekstiriksmål) er det naturlige tallet som kommer etter 67 og kommer før 69.

68
Kardinaltallsekstiåtte / åtteogseksti
Ordenstallsekstiåttende / åtteogsekstiende
Faktorisert
Divisorer1, 2, 4, 17, 34, 68
Romertall LXVIII
Binærtall1000100
Oktaltall104
Heksadesimaltall44
Se også årstallet 68

68 er et partall.

68 er atomnummeret til erbium.

68 er LXVIII i romertall.