40 f.Kr. | 30 f.Kr. | 20 f.Kr. | 10 f.Kr. | 0 f.Kr.0 e.Kr.10 e.Kr. | 20 e.Kr. | 30 e.Kr. | 40 e.Kr. | 50 e.Kr.

Jesus sies å ble født i begynnelsen av dette tiåret, ifølge tradisjonen i år 1. (Dette er dog omstridt.) Hans foreldre var, ifølge Bibelen, bosatt i Nasaret, men han ble født i Betlehem, siden foreldrene måtte dit for å delta i folketellingen.

(0) -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9