Østre Halsen

bosetning i Larvik kommune

Østre Halsen er et tettsted i Larvik kommune i Vestfold. Østre Halsen ligger på østsiden av Numedalslågens utløp i Larviksfjorden. Fram til kommunesammenslåingen 1. januar 1988 lå Østre Halsen i Tjølling kommune.
Den kjente hvalfangeren, sydhavsfareren og oppdageren Carl Anton Larsen, ble født på Østre Halsen. Han har fått en egen gate på Østre Halsen oppkalt etter seg, C A Larsens vei. Bokseren Magnus Larsen kom også fra Østre Halsen. Østre Halsen har egen kirke (Østre Halsen kirke) og barneskole (Østre Halsen skole). Metodistkirkens Wesley kapell ble revet.

Østre Halsen i Larvik i Vestfold
Østre Halsen kirke er en arbeidskirke som ble innviet i 1983.

Historie

rediger
 
Revet industriområde i Larvik ved Numedalslågens utløp i Larviksfjorden omkring 1970, med Østre Halsen i bakgrunnen mot vest. Fylkesvei 303 og den 170 meter lange Gloppe bru går over Lågen.

I 1630 anla Ove Gjedde Halsen hovedgård på en grunn som var utskilt fra Gloppe (antageligvis på Kirkeløkka). Så tidlig som i 1661 ble det sagt at gårdshusene hadde falt sammen, ettersom mennesker ikke hadde bodd der på flere år, kun en husmann i ei hytte. De første ti, tolv husene ble bygget mellom 1670 og 1700. Rundt 1860 startet skipsbyggingen for alvor i Hølen og folketallet økte.

Institusjoner

rediger
Navn Etableringsår
Fattigstyre 1810
Skolestyre 1817
Skolehus 1820
Brannstyre 1855
Bygningsvesen 1870

Østre Halsen bygningskommune

rediger

Østre Halsen bygningskommune ble opprettet ved kongelig resolusjon 12. august 1870. Egentlig hørte bare tettbegyggelsen inn under bygningskommunen. I 1875 ble den utvidet med samme grenser som Østre Halsens Fattigdistrikt. I 1946 kom det til en ytterligere utvidelse. Huseierne valgte representanter til bygningskommuestyret bestående av fem personer. De valgte deretter sin formann (ordføreren i bygningskommunestyret). Bygningskommunen ble opphevet 1. oktober 1960.

Ordførere i Østre Halsen bygningskommune

rediger
Periode Navn
1881-1885 Seilmaker Fredrik Anton Andersen
1885-1887 Kjøpmann Gjert Berntsen
1887-1893 Kjøpmann Karl Aas
1893-1897 Lærer Anders Jacob Bjønnes
1897-1899 Kjøpmann C. L. Hansen
1899-1901 Lærer Anders Jacob Bjønnes
1901-1904 Hans Andersen
1904 Baker Haldor Halvorsen
1904-1907 Kjøpmann Gjert Berntsen
1907-1911 Baker Anders H. Pedersen
1911-1914 Skipsfører Jørgen Meyer
1917-1929 Skipsfører Hans Otto Steen
1929-1938 Verkstedformann Magnus Jacobsen
1938-1949 Jernarbeider Th. Unneberg
1949-1958 Byggmester Frithjof Trulsen
1958-1960 Verkstedseier Olaf B. Kiil

Flyfoto fra 1960

rediger

Galleriet viser Widerøes flyfoto av Østre Halsen like øst for Numedalslågen og Larvik sentrum. Bildene er tatt sommeren 1960.

Kilder

rediger
  • Krohn-Holm, Jan W.: Tjølling bygdebok bind III Gårder og slekter, s. 1106-1111