Østlandsforskning

(Omdirigert fra Østlandsforskning AS)

Østlandsforskning er et regionalt samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt. Forskningsområder er blant annet reiseliv, kultur- og opplevelsesnæringer, fjellpolitikk, barn og unge, oppvekst og kompetanseutvikling, mangfold i organisasjoner og klassiske regionale analyser om befolkning, flytting, pendling, sysselsetting, etc. Hoveddelen av forskningen er oppdragsbasert. Det betyr at Østlandsforskning konkurrerer om oppdrag som lyses ut av departementer, direktorater, fylkeskommuner, kommuner, næringslivsaktører og organisasjoner. Hovedkontoret er i Storgata i Lillehammer, men Østlandsforskning har også en avdeling i Hamar. Bedriften er organisert som AS, med Stiftelsen Østlandsforskning, Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Høgskolen i Lillehammer og Sparebanken Hedmark som aksjonærer.

Østlandsforskning ble etablert i 1984 og har 33 ansatte, hvorav 30 forskere i ulike stillinger. ØF har samarbeidsavtaler med Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Hedmark, NINA og Centrum for forskning om regional utveckling ved Karlstads universitet og deltar i samarbeidsprosjekter med en rekke forskningsinstitusjoner.

Eksterne lenkerRediger