Østlandsforskning

Østlandsforskning var et norsk regionalt samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt. Forskningsområder var blant annet reiseliv, kultur- og opplevelsesnæringer, fjellpolitikk, barn og unge, oppvekst og kompetanseutvikling, mangfold i organisasjoner og klassiske regionale analyser om befolkning, flytting, pendling og sysselsetting. Hoveddelen av forskningen var oppdragsbasert. Det betyr at Østlandsforskning konkurrerte om oppdrag som lyses ut av departementer, direktorater, fylkeskommuner, kommuner, næringslivsaktører og organisasjoner. Hovedkontoret var i Storgata i Lillehammer, men Østlandsforskning hadde også en avdeling i Hamar. Bedriften var organisert som aksjeselskap, med Stiftelsen Østlandsforskning, Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Høgskolen i Lillehammer og Sparebanken Hedmark som aksjonærer.

Østlandsforskning ble etablert i 1984 og hadde 33 ansatte, hvorav 30 forskere i ulike stillinger. Østlandsforskning hadde samarbeidsavtaler med Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Hedmark, NINA og Centrum for forskning om regional utveckling ved Karlstads universitet og deltok i samarbeidsprosjekter med en rekke forskningsinstitusjoner.

I 2018 ble det vedtatt å overføre Østlandsforskning til Høgskolen i Innlandet.[1] Det innebærer at ansatte, prosjekter og eiendeler blir overdratt samlet som en resultatenhet i Handelshøgskolen Innlandet, som hører inn under Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.[2]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger