Østerveien

Innfartsvei i Kristiansand

Østerveien (5-91, 6-98) er en vei i bydelen Lund i Kristiansand som har sitt løp fra elvebredden ved Otra på østsiden av broen Thygesons Minde i forlengelsen av Dronningens gate via krysset som kalles Rundingen ved Lund torg til Vollebakken. 65 eiendommer er matrikulert til Østerveien som er ca 2 kilometer lang. Veinavnet ble vedtatt 30. oktober 1929.

Østerveien
Basisdata


Østerveien
58°09′20″N 8°00′38″Ø

Tidligere var Østerveien trasé for hovedveien ut av Kristiansand i retning øst, daværende Riksvei 40 også kalt Sørlandske hovedvei. I dag er deler av veien reservert kollektivtrafikk og forbi Oddernes kirke, der veiens tidligere trasé fra 2004 er erstattet av Oddernestunnelen, er den en ren gang- og sykkelvei. På strekningen til Jegersbergveien er traseen sammenfallende med fylkesvei 471.

Eksterne lenkerRediger