Østerriksk nasjonalsosialisme

østerriksk-tysk nazistparti under den første østerrikske republikken

Østerriksk nasjonalsosialisme var en pan-germansk bevegelse i Østerrike som ble utformet i begynnelsen av 1900-tallet. Bevegelsen fikk en konkretisering den 15. november 1903 da Det tyske arbeiderpartiet (forkortet DAP) ble etablert med sete i den lille byen Aussig i Østerrike.

Partiets opprinnelse og utvikling rediger

Allerede i 1893 ble Deutschnationaler Arbeiterbund (Tysknasjonalt arbeiderforbud) dannet. Dette var en gruppering av arbeidere, lærlinger og unionister fra jernbanene, gruvene og tekstilindustrien som holdt oppe nasjonalsosialisme som et resultat av konflikter med ikke-tyskspråklige deler av arbeidsstokken spesielt innenfor jernbanesystemene. I 1899 sammenkalte lederen til en kongress i Eger og kunngjorde et program i 25 punkter.

En lignende konvensjon ble innkalt i Saar i april 1902 med tittelen «Organisering av arbeidskraft i Østerrike». I 1903 ble partiet reorganisert under navnet «Tysk arbeiderparti i Østerrike». På en kommende partikongress ble det igjen foreslått å omdøpe til «Nasjonalsosialistisk arbeiderparti», eller «Tysksosiale arbeiderparti», men forslaget ble blokkert fordi opposisjonen ikke ønsket å etterligne navnet til «Tsjekkisk nasjonalsosialistisk parti».

På en partikongress i mai 1918 endret det østerriksk-tyske arbeiderpartiet i Østerrike-Ungarn navn til Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei (DNSAP) og ble det første politiske parti som senere kom til å øve innflytelse på den senere tyske nazismen. Fire år etter ble partiet fraksjonert bl.a. til «Südet-tysk nasjonalsosialistisk parti». Etter 1926 ble de fleste tidligere DNSAP-medlemmer støttespillere til det tyske NSDAP ledet av Adolf Hitler og var et av hovedelementene som ledet til det nazistvennlige kupp i 1938 og som frambrakte anschluss med Tyskland.

Se også rediger

Bibliografi rediger

  • Andrew Gladding Whiteside: Austrian National Socialism, Martinus Nijhoff, den Haag, l962.
  • Pauley, Bruce F.: Hitler and the Forgotten Nazis: A History of Austrian National Socialism, University of North Carolina Press, 1981. ISBN 0-8078-1456-3