Østerdal Folkeblad

Østerdal Folkeblad var en avis som ble gitt ut på Rena. Avisen ble stoppet 9. april 1942, og kom ikke i gang igjen etter krigen.