Østensjøvannets Venner

(Omdirigert fra «Østensjøvannets venner»)

Østensjøvannets Venner er en interesseorganisasjon (983 034 446 i Enhetsregisteret) som arbeider for å trygge natur- og fuglereservatet i og rundt Østensjøvannet og våtmarksområdene ved Bogerudmyra og for å redde de bevaringsverdige gårdene Abildsø og Østensjø.

Østensjøvannet med høyblokkene på Bøler i bakgrunnen øverst på åsryggen.

Historie rediger

Da det høsten 1988 kom et nytt byggeforslag innenfor skjøtselplanen, førte det til sterke protester fra folk i drabantbyene rundt. Byrådet hadde bedt et stort entreprenørfirma om å fremme et reguleringsforslag for Abildsø gårds jorder, og forslaget lød på 400 leiligheter, vesentlig blokkbebyggelse.

Ulike aktivister samlet seg i en diskusjonsgruppe, som igjen besluttet seg for å danne en venneforening. Det ble nedsatt et interimsstyre og mobilisert mot byggeplanene. Lokalavisen Oslo 6 ble tatt med på flere av møtene, og omtrent parallelt med byggesaken kom Fylkesmannens forslag til «Verneplan for våtmarker i Oslo og Akershus».

Sommeren 1990 startet Østensjøvannets Venner utgivelsen av et medlemsblad, Sothøna.