Øst-Timors flagg består av en rød duk hvorpå det ut fra stangsiden er plassert en gul trekant og på denne igjen en svart trekant. I den svarte trekanten er det en hvit femtakket stjerne. Den svarte trekanten strekker seg en tredel ut i flaggduken, mens den gule trekanten når ut til midten av flaggduken.

Øst-Timors flagg. Størrelsesforhold 1:2

Flagget er beskrevet i seksjon 15 i Øst-Timors grunnlov. Her bestemmes også flaggets symbolikk. Etter grunnloven står gult for sporene etter kolonialismen. Svart står for obskurantisme, noe som må bekjempes. Rødt symboliserer kampen for nasjonal selvstendighet. Hvitt står for fred. Stjernen representerer det ledende lyset ifølge den offisielle forklaringen nedfelt i grunnloven. Flaggets størrelsesforhold er 1:2.

Øst-Timors flagg benyttes i samme utforming som nasjonalflagg, handelsflagg, statsflagg og orlogsflagg både på land og til sjøs.

Flagget er basert på flagget som ble heist i den korte selvstendighetsperioden i 1975. Det er basert på partifargene og flagget til frigjøringsbevegelsen FRETILIN. Øst-Timors flagg måtte vike for Indonesias flagg under okkupasjonen fram til 1999. Deretter var Øst-Timor under administrasjon av FN og FN-flagget vaiet over landet. Øst-Timors flagg ble igjen tatt i bruk i 2002. Fra natten til Øst-Timors uavhengighetsdag, 20. mai 2002, ble FNs flagg firt og erstattet av flagget til det uavhengige Øst-Timor.

Kilder

rediger