Ørje Brug er et tidligere tresliperi i Ørje i Marker kommune i Østfold fylke. Ørje Brug ligger ved Ørje sluser og huser i dag Haldenvassdragets Kanalmuseum.

Ørje Brug og Ørjefossen

Tresliperiet ble bygget som en følge av kanaliseringen som skjedde i Haldenvassdraget da Haldenkanalen ble bygd. Kanalen ble brukt til å frakte tømmer til tresliperiet og ferdige tremasseballer videre nedover vassdraget hvor de ble lastet over på jernbane i Tistedalen. På vinterstid ble tremassen fraktet med hest til Mysen, og på jernbane videre derfra. Tresliperiet var i drift fra 1886 til 1942. Den opprinnelige trebygningen brant ned nyttårsaften 1896, og en ny i tegl ble reist i 1897. Den brukes i dag av kanalmuseet. Det var i tillegg bolighus både for ledelsen og arbeiderne på området. Disse er også restaurert og brukes av kanalmuseet.

Autoritetsdata