Økonomiklasse

Økonomiklasse er den rimeligste klasse i fly, jernbane og båt. Historisk er denne klasse blitt kalt turistklasse på skip eller tredje klasse på tog.

Økonomiklasse i japansk tog)

Selv om økonomiklasse i fly har mindre benplass og dårligere servicetilbud, foretrekkes den av de fleste på grunn av den lavere billettprisen.

Økonomiklasse på jernbaneRediger

Det eksisterer forsatt klassedelte tog, men mange jernbaneselskaper har innført nye navn, slik som i USA og England «Coach Class» eller «Standard Class» for det som tidligere var 3. klasse.

I Norge kjører Vy ikke tog med vogner med atskilte klasser. Tidligere var det på fjerntogene på jernbanen vogner for 2. og 3. klasse, men bare en begrenset tilgang på 2. klasse. Som oftest halvparten av en vogn i et fjerntog var reservert for 2. klasse.

Økonomiklasse på flyRediger

Flere flyselskaper har i markedsføringsøyemed innført nye navn på sin økonomiklasse, eks.;

Avstanden mellom seteradene kan variere fra 29 til 36 tommer. Setebredden fra 17 til 19 tommer.