Et åsted (av norrønt á = på, stedet), er stedet der det har foregått, eller vil foregå, en hendelse.

CID på et åsted i USA.
Antatt åsted i Torgersen-saken

Mest vanlig er betegnelsen benyttet i juridisk forstand som stedet der det har blitt begått en strafferettslig forbrytelse, eller stedet som er grunnlaget for en sivil tvistesak (for eksempel en grensetvist).

En åstedsbefaring vil si at rettens medlemmer og partene samles på åstedet.

Åsteder undersøkes av åstedsgranskere (kriminalteknikere) med vitenskapelig kompetanse.