Åshild Ringsdatter

Åshild Ringsdotter (Áshildi Hringsdóttir) var en av Harald Hårfagres hustruer.

Ifølge Snorres Harald Hårfagres saga var hun datter av Kong Ring Dagsson (Hring Dagsson) fra Ringerike.

Sammen Harald Hårfagre fikk hun barna

  • Ring Haraldsson (Hringur Haraldsson)
  • Dag Haraldsson
  • Gudrød Skirja (Haraldsson) (Guðröður skirja)
  • Ingeborg Haraldsdatter
  • Ingegjerd Haraldsdatter (Ingigerður Haraldsdóttir)