Årbok for Nordmøre

Årbok for Nordmøre, er en årbok som kommer ut i Kristiansund. Den dekker region- og lokalhistorisk stoff fra Kristiansund og Nordmøre.

Fra 1982 til 1994 ble boka utgitt i fellesskap av Nordmøre Museum og Nordmøre Historielag. Boka var en fortsettelse av Årsskrift for Nordmøre Historielag.

Fra 1995 har Nordmøre Historielag vært alene om utgivelsen av Årbok for Nordmøre, mens Nordmøre Museum har utgitt Årbok for Nordmøre Museum fra 1995 til 2003.