Åpent hav

Åpent hav, også kalt fritt hav, er havområder utenfor den økonomiske sone på 200 nautiske mil fra fastlandet. Definisjonen følger av Havrettskonvensjonen del VII. For disse områdene gjelder havets frihet med tanke på skipsfart, overflyging, legging av undersjøiske kabler og fiske.

Illustrasjon av havrettens maritime grenser