En åleruse er en flaskeformet innretning (felle) beregnet på ålefangst. Flasken var opprinnelig flettet av vidje eller peddik, og bunnen var til å åpne for innlegging av åte/agn og uttak av fangst. Den er utstyrt med en kolv der korken normalt skulle sitte.

Rusefangsten startet iflg. Gabriel Scotts Kilden med at fiskeren la ut åte på bestemte steder i fjorden, slik at ålen ble vant til servering på stedet. Deretter ble serveringen «innendørs». Ålen fant veien inn – men veien ut ble først synlig ved daggry. Ålefiskeren måtte derfor ha tømt rusene sine før der ble for lyst.