Ámundur Ólavsson

Ámundur Ólavsson

Ámundur Ólavsson, eller Amund Olufsson, var en katolsk prest. Han var den siste biskopen i Kirkjubøur bispedømmeFærøyene. Han ble avsatt ved Reformasjonen, og trakk seg i 1538. Jens Gregoriussen Riber ble innsatt som hans etterfølger i 1540, men han var luthersk, og bispedømmet ble deretter nedlagt. Dermed var Ólavsson den siste katolske biskopen på Færøyene, da den katolske kirken på øyene i dag er underlagt København katolske bispedømme.


Forgjenger:
 Kilianus 
Kirkjubøurs biskop
Etterfølger:
 Jens Gregoriussen Riber