«Henry Grace à Dieu»

«Henry Grace à Dieu» (også kalt Great Harry) var en engelsk firemastet karakk på 1500-tallet, hun ble berømt som en av de største krigsskipene i sin samtid og for ettertiden som kong Henrik VIII av Englands maktsymbol til sjøs.

«Henry Grace à Dieu»
«Henry Grace à Dieu» som vist i Anthonyrullen
Karriere
FlaggstatStorbritannia
SkipstypeFiremastet storskip av type karakk
Bygget ved Woolwich Dockyard
Kjølstrekking1512
Sjøsatt1514
Operativ1514-1553
SkjebneOmbygd i 1539, omdøpt til «Edvard» i 1547, ødelagt etter brannulykke 1553
Tekniske data
Deplasement1 500 tonn, 1 000 tonn etter ombygging
LengdeCa. 40 til 50 meter
BreddeCa. 7,00 m
Dypgående6,1 meter
FramdriftSeil
Bestykning41 tyngre og 141 lette kanonskyts
Mannskap400 sjømann og 600 soldater (usikkert)

Som et storskip av sin tid var overbygningen, skansen som omfattet halvparten av skipet fram til stormasten og forkastellet langt ut på baugen massivt utbygd med mange skyteskår og var meget prangende bemalt og utsmykket. Forkastellet hadde fire dekk over midtskipet der en åpning slapp lyset ned til øverste kanondekk, mens det var to dekk i skansen. Som en av de første engelske krigsskipene med kanonporter, som tillot tyngre kanonskyts på et skip nærmere vannlinjen, var de to nederste dekk gjort om til batteridekk for de tyngste kanonene.

Formodentlig er «Henry Grace à Dieu» verdenshistoriens første todekker som et krigsskip med tungt artilleri. Karakken hadde også fire master med en stor mastekurv (mers) hver og tre mindre mastekurver på de tre forreste master der bueskyttere, spydmenn og steinkastere fra høyt opp kan kaste deres prosjektiler ned på et fiendtlige skip.

«Henry Grace à Dieu» ble bygget på foranledning av Henrik VIII, det er sagt at det var gjort som et svar på det skotske storskipet «Great Michael», sjøsatt i 1511. Storskipet ble bygd på Woolwich Dockyards fra 1512 til 1514 som en av de første som i utgangspunktet fikk kanonporter som del av skipsbyggingen. 21 nye bronsekanoner som ble anskaffet av engelskmennene, ble montert i de to kanondekker som tilsammen hadde 13 kanonporter på den ene siden. I alt hadde storskipet 43 tyngre og 141 lette stykker ombord.

I 1539 ble «Henry Grace à Dieu» ombygd for større ildkraft og bedre manøvrerlighet, noe redusert fra 1500 tonn til 1000 tonn. Men antall stykker stiget til 21 bronsekanoner, 130 jernstykker og 100 større håndvåpen for assistanse ved entring mot et fiendtlig skip. Utseendet på storskipet er bevart for ettertiden av artillerioffiseren Anthony Anthony i 1546 som tegnet ned flere skip i den engelske marinen sammen med lister i et dokument som het Anthony Roll med farger og nærmere beskrivning.

«Great Harry» som maktsymbol for diplomatiske oppdrag og maktdemonstrasjoner så ikke mye strid og hadde bare kontakt med fiendtlige krigsskip i slaget på Solent i 1545. På slike tokter til fremmede farvann hendt det at det var tatt i bruk seilduk i gullfarge for å gi et uutslettelig inntrykk på observatører og alminnelige folk.

Etter Edvard VIs tronbestigelse i 1547 fikk storskipet et nytt navn etter den nye kongen, «Edvard». Antakelig var storskipet som hadde vist seg svært kostbart med et stort mannskap og behov for vedlikehold, ødelagt ved brann på Woolwich i 1553.

Litteratur

rediger