Zoofysiologi

læren om dyrs funksjoner

Zoofysiologi (fra Klassisk gresk: ζῷον [zóon], "dyr" φύσις, physis, "natur, opprinnelse"; og -λογία, -logia, "studiet av") er læren om organismenes (dyrs) funksjoner. Faget er dermed en del av biologien og sidedisiplin til plantefysiologi.