Zip-drive

Zip-drive er et mediumstort diskettstasjonsystem, Det ble introdusert av Iomega sent i 1994. Originalt hadde den bare en kapasitet på 100 MB men senere versjoner utvidet dette til 250 MB også til 750 MB.

En standard ZIP100 disk
NEC FZ110A 20070416.jpg

Dette formatet ble den mest populære versjonen av super-floppy produkter, men nådde aldri en kvasi-standard for å erstatte den 3.5 tommer en. Den har blitt erstattet av flash drive systemer, og omskrivbare CD-er og DVD-er, og blir mindre og mindre populær. Zip merket er også brukt i interne og eksterne CD-brennere kjent som Zip-650 eller Zip-CD.