Zimbabwe African People's Union

Zimbabwe African People's Union (ZAPU) er en politisk parti i Zimbabwe som ved siden av Zimbabwe African National Union ledet frigjøringskampen i Rhodesia i 1960 og 70-tallet. Den har slått seg sammen med ZANU-PF i 1987. Forsøk på å løsrive seg igjen fra ZANU-PF ble startet i 2008.

Selv om ZAPU har vært en nasjonal parti, hadde den sitt hovedområde i de Ndebele dominerte delene av landet, mens ZANU har sin hovebakgrunn i den Shona-dominerte delen.

HistorieRediger

ZAPU ble grunnlagt i den britiske kolonien Sør-Rhodesia i 1961 av Joshua Nkomo og forbudt i 1962 av Kolonialregjeringen. Partiet fortsatte kampen mot kolonimakten og skjerpet den da den hvite mindretallsregjering erklærte landet uavhengig i 1965. Den nye staten Rhodesia under statsminister Ian Smith ble bare anerkjent av et fåtall av stater, blant annet det apartheidstyrte Sør-Afrika. Zapu svarte med å danne en bevæpnet vinge (Zimbabwe People's Revolutionary Army, ZIPRA).

Allerede fra mars til oktober 1964 fikk ZAPUs geriljasoldater Sovjetunion, Kina og Nord-Korea militær trening. Fra 1966 ble bevæpnete og uniformerte geriljasoldater sendt fra Zambia til Rhodesia, kommandert av Joshua Nkomo i Zambia. Disse grupper ble utover 60-tallet sterkere og fikk bedre og mer differensiert bevæpning. I tillegg begynte også borgerkriger i Angola og Mosambik slik at våpen kunne leveres via havn i disse land. Det sørlige Afrika ble på denne tiden an arena for den kalde krigen.

Selv om ZAPU (og ZANU) ikke klarte å ta makten med sin gerilja ble den hvite mindretallsregjeringen tvunget å bruke det meste av sine ressurser i kamp. Midt på 70-tallet ble det klart at Rhodesia ikke kunne holde seg. Den hvite mindretalls politiske posisjon var erodert og i Lancaster House-avtalen ble 1979 maktovergangen til ZAPU og ZANU avtalt. De to partiene hadde i 1976 dannet en "patriotisk front", men ble motstandere i det påfølgende valget i 1980. Partiene ble mer og mer henvist til sine kjerneområder og siden bare ca. 20% av den zimbabwiske befolkningen er Ndebele ble ZAPU opposisjonsparti. Et våpenfunn i 1982 førte til anklager at ZAPU og Nkomo, som var blitt president, hadde planlagt å ta makten fra Mugabe. Dette førte til borgerkrigslignende tilstander i Matabeleland, der den nordkoreansk utdannede Femte Brigaden utførte massakre på Ndeblefolk. Det er antatt at minst 10.000 mennesker ble drept i forbindelse med denne aksjonen som har fått navnet Gukurahundi. Disse utviklingene tømte partiet for krefter og ledet etterhvert til sammenslåingen med ZANU-PF i 1987.

Forsøk på gjenopprette partietRediger

I 2008 forsøkte en utbrytergruppe å løse ZAPU igjen ut av unionen med ZANU. En partikongress i mai 2009 klarte ikke å etablere et formelt partistyre og partiet ledes dermed av en interimsleder (Dumiso Dabengwa).

Eksterne lenkerRediger