Zettasekund

Zettasekund er 1021 sekunder, og er satt sammen av det nest største SI-prefikset zetta, og sekund, SI-enheten for måling av tid.

Symbolet for zettasekund er Zs.

1 zettasekund er lik:

Og motsatt:

  • 1 terasekund = 0,000 000 001 zettasekunder
  • 1 petasekund = 0,000 001 zettasekunder
  • 1 exasekund = 0,001 zettasekunder
  • 1 yottasekund = 1 000 zettasekunder