Zettagram

Zettagram er en SI-enhet for måling av masse. Symbolet for zettagram er Zg. Et zettagram er lik 1021 gram.


1 zettagram er lik:

Og motsatt:

  • 1 exagram = 0,001 zettagram
  • 1 yottagram = 1000 zettagram