ZIP er et komprimerings- og arkiveringsfilformat. En ZIP-fil inneholder en eller flere filer som blir satt sammen for å spare diskplass eller for å lagre filene som de er, noe man ønsker når man for eksempel tar sikkerhetskopi eller til et rent arkiveringsformål.

Algoritmen som Zip anvender heter Deflate. Den bruker både LZ77-algoritmen og Huffmankoding.

Formatet ble utviklet av Phil Katz og het da PKZIP. Idag finnes det mengder av program som bruker zipformatet, blant annet ZipGenius, WinZip, PeaZip og 7-Zip. Microsoft har integrert formatet i sine operativsystemer.

Ved store filer, som for eksempel film, kan enkelte program dele filen opp i flere mindre zip-filer som blir satt sammen igjen når en dekomprimerer filene.