Åpne hovedmenyen
Instrumentalversjon av «Yumi, Yumi, Yumi»

«Yumi, Yumi, Yumi» («Vi, vi, vi») er Vanuatus nasjonalsang. Den er skrevet og komponert av François Vincent Ayssav, og ble offisiell i 1980. Teksten er på bislama.

TekstRediger

Refreng:
Yumi, Yumi, yumi i glat long talem se
Yumi, yumi, yumi ol man blong Vanuatu.

God i givim ples ia long yumi,
Yumi glat tumas long hem,
Yumi strong mo yumi fri long hem,
Yumi brata evriwan!

Refreng

Plante fasin blong bifo i stap,
Plante fasin blong tedei,
Be yumi i olsem wan nomo,
Hemia fasin blong yumi!

Refreng

Yumi save plante wok i stap,
Long ol aelan blong yumi,
God i helpem yumi evriwan,
Hem i papa blong yumi!

Refreng