Yugurer (egentlig Sarı Yoğur «gule uighurer» 裕固族, Yùgùzú) er navnet på en av de minste av de 55 offisielt anerkjente etniske minoriteter i Folkerepublikken Kina. Ifølge folketellingen i 2000 utgjør de 13 719 personer. De lever først og fremst i det autonome fylket Sunan Yugur (肃南裕固族自治县), som ligger under Zhangye i provinsen Gansu.

Det tales tre språk blant yugurene. Om lag en tredel av dem taler østyugurisk, også kalt engger. Dette er et mongolsk språk). En tredjedel taler vestyugurisk, også kalt yohur. Det er et tyrkisk språk). Den siste tredjeparten taler kinesisk, som også er kommunikasjonsspråket mellom øst- og vestyugurene, ettersom de færreste av dem behersker begge de språkene. Høyere lamaer og enkelte dannede yugur behersker i tillegg tibetansk.

Vestyugurene er for det meste buddhister, men ellers er de for det meste shamanister.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ Wolfgang-Ekkehard Scharlipp: Die frühen Türken in Zentralasien, s. 2