Yrkeskompetanse

Yrkeskompetanse er den kompetansen som kreves i et yrke.

Kompetanse betyr å ha fullgod utdannelse eller tilstrekkelige kvalifikasjoner innenfor et bestemt fag eller område. Det vil si: de holdninger, ferdigheter, kunnskaper og erfaringer som er nødvendige for å yte god omsorg og service innenfor er yrke.

Yrkeskompetanse er det du skal kunne etter at du har fått opplæring innenfor et yrke. For eksempel vil en utdannet ambulansearbeider ha yrkeskompetanse innenfor sitt arbeids- og ansvarsområde.

Arbeidsoppgavene de forskjellige yrkesgruppene utfører har utviklet seg med endringene i samfunnet. Det er forskjell på hva de lærte tidligere i forhold til i dag. Samfunnet er alltid i utvikling og i framtiden vil kanskje yrkesgruppene ha andre arbeidesoppgaver og ansvar enn de har i dag. Kravene til utdanning og yrkeskompetanse har økt sterkt i den senere tid, likeså kravet til omstilling og fleksibilitet.

Muligheten til å definere yrker og fag er i noen sammenhenger begrenset. Det kan derfor skilles mellom skolekompetanse og erfaringskompetanse, og mellom spesifikke yrker og breddekompetanse innen et arbeidsfelt. Supervisor er en tittel som kan gis en spesiell ressursperson.