Yin-dynastiet

Yin-dynastiet er et begrep som feilaktig av og til benyttes om Shang-dynastiet (ca. 1550–1045 f.Kr.). I den grad begrepet i det hele tatt kan anvendes, må det dreie seg om den siste halvdel av Shang-dynastiet, om en periode på periode ca. 250 år da byen Yin (dagens Anyang i Henan) var hovedstad.

Yin var de siste 250 årene av Shang-dynastiet dynastiets hovedstad. Byen var et av den kinesiske sivilisasjons tidligste sentra. Det er også grunn til å tro at det forutgående Xia-dynastiet også hadde Yin som et sentrum.

Selv om Shang-herskerne flyttet på sin hovedstad fra tid til annen, forble Yin sentrum for deres åndelige univers. Tolv konger regjerte fra Yin i løpet av en åtte generasjoner lang periode. Byen ble ødelagt under det påfølgende Zhou-dynastiets første konge, «krigskongen» Wu Wang på 1000-tallet f.Kr.