Åpne hovedmenyen

Yajurveda eller Yajur Veda (sanskrit यजुर्वेद) er et av de fire vedaene, og er et hellig skrift innenfor hinduismen. Teksten er fra mellom 1 400 og 1 000 f.Kr., og navnet betyr «offerritualenes kunnskap», fra ordene «yajna» og «veda».

Yajurveda er overlevert i to versjoner; «den hvite» og «den sorte»; Shukla yajurveda og Krishna yajurveda. I den siste av disse to er de senere brahmanatekstene, som er en kommentar til offerritualene (samhita), redigert inn i og sammen med samlingen av offerritualer; mens den hvite utgaven består av to separate tekstdeler. Shukla yajurvedas kommentardel heter Shatapatha Brahmana, «de hundre veienes brahmana», og den er ifølge tradisjonen skrevet av Yajnavalkya.

Et sentralt budskap i teksten er å oppnå et liv i balanse.

Norsk utgaveRediger