YIMBY er et partipolitisk uavhengig løst organisert grasrotnettverk i Norge og Sverige som er åpent for alle urbanister. YIMBY betyr «Yes In My Back Yard», og er en motreaksjon på den omfattende NIMBYismen (Not In My Back Yard) som har organisert seg i flere nordiske byer og tettsteder.

En YIMBY er positivt innstilt til forandringer og nybygninger av ulike slag. Organisasjonen ønsker at norske og svenske byer skal vokse og utvikle seg, og at denne veksten skjer på en bærekraftig måte. De ønsker tett bebygde byer med blandet bebyggelse som legger til rette for kollektivtrafikk, sykkelbruk og fotgjengere snarere enn biler. De vil ha dynamiske og funksjonelle bymiljøer som gir levende byer fremfor isolerte boligfelt som er typisk for norske og svenske byer i dag.

Eksterne lenkerRediger