Wulfila (født ca. 311, død 383) var misjonsbiskop blant østgotere i sju år fra 341. Han var selv antagelig halvt gotisk, og hans forfedre hadde kommet som fanger fra Kappadokia til goternes land.

Det italienske manuskriptet Codex argentus («Sølvkodeksen» eller «Sølvbibelen») fra 500-tallet inneholder Wulfilas oversettelse av Bibelen til gotisk språk og ble skrevet med det gotiske alfabetet. Kodeksen oppbevares i universitetsbiblioteket i Uppsala i Sverige.

Wulfila var klart en tilhenger av arianismen, skjønt det kan synes som om hans egen kristologi faktisk ikke fullt ut dekket seg med den arianske. Wulfila anså Kristus som den «Gud og Herre» som var verdig menneskenes tilbedelse. Det er å gå lenger enn arianerne i vurderingen av Jesu Kristi guddom.

Han huskes mest for sin oversettelse av Bibelen til gotisk språk og det skriftspråk han skapte for dette formål, et gotisk alfabet som bygde primært på gresk skrift, men som også hadde innslag av latinsk skrift og runeskrift. For gammelgermansk språkforskning er denne av stor betydning.

Wulfilabibelen var den tidligste bibeloversettelse til et germansk språk. Den er kjent for ettertiden fremfor alt ved en avskrift som går under navnet Codex argenteus. Dette er et italiensk håndskrift fra 500-tallet som nå oppbevares ved universitetsbiblioteket i Uppsala i Sverige.

Fader vår på gotisk rediger

Her er Fader Vår, som kan tjene som en illustrasjon på den formative betydning som Wulfilas oversettelse av kristelig litteratur skulle få innen de sentrale germanske språk, og hvilken interesse språkforskere har av hans arbeide:

med latinske tegn med gotiske tegn
atta unsar þu ïn himina 𐌰𐍄𐍄𐌰 𐌿𐌽𐍃𐌰𐍂 𐌸𐌿 𐌹𐌽 𐌷𐌹𐌼𐌹𐌽𐌰
weihnai namo þein 𐍅𐌴𐌹𐌷𐌽𐌰𐌹 𐌽𐌰𐌼𐍉 𐌸𐌴𐌹𐌽
qimai þiudi nassus þeins 𐌵𐌹𐌼𐌰𐌹 𐌸𐌹𐌿𐌳𐌹 𐌽𐌰𐍃𐍃𐌿𐍃 𐌸𐌴𐌹𐌽𐍃
wairþai wilja þeins 𐍅𐌰𐌹𐍂𐌸𐌰𐌹 𐍅𐌹𐌻𐌾𐌰 𐌸𐌴𐌹𐌽𐍃
swe ïn himina jah ana airþai 𐍃𐍅𐌴 𐌹𐌽 𐌷𐌹𐌼𐌹𐌽𐌰 𐌾𐌰𐌷 𐌰𐌽𐌰 𐌰𐌹𐍂𐌸𐌰𐌹
hlaif unsarana þana sin teinan gif uns himma daga 𐌷𐌻𐌰𐌹𐍆 𐌿𐌽𐍃𐌰𐍂𐌰𐌽𐌰 𐌸𐌰𐌽𐌰 𐍃𐌹𐌽 𐍄𐌴𐌹𐌽𐌰𐌽 𐌲𐌹𐍆 𐌿𐌽𐍃 𐌷𐌹𐌼𐌼𐌰 𐌳𐌰𐌲𐌰
jah aflet uns þatei skulans sijai ma 𐌾𐌰𐌷 𐌰𐍆𐌻𐌴𐍄 𐌿𐌽𐍃 𐌸𐌰𐍄𐌴𐌹 𐍃𐌺𐌿𐌻𐌰𐌽𐍃 𐍃𐌹𐌾𐌰𐌹 𐌼𐌰
swaswe jah weis afletam þai skulam unsaraim 𐍃𐍅𐌰𐍃𐍅𐌴 𐌾𐌰𐌷 𐍅𐌴𐌹𐍃 𐌰𐍆𐌻𐌴𐍄𐌰𐌼 𐌸𐌰𐌹 𐍃𐌺𐌿𐌻𐌰𐌼 𐌿𐌽𐍃𐌰𐍂𐌰𐌹𐌼
jah ni brig gais uns ïn fraistubnjai 𐌾𐌰𐌷 𐌽𐌹 𐌱𐍂𐌹𐌲 𐌲𐌰𐌹𐍃 𐌿𐌽𐍃 𐌹𐌽 𐍆𐍂𐌰𐌹𐍃𐍄𐌿𐌱𐌽𐌾𐌰𐌹
ak lau sei uns af þamma ubilin 𐌰𐌺 𐌻𐌰𐌿 𐍃𐌴𐌹 𐌿𐌽𐍃 𐌰𐍆 𐌸𐌰𐌼𐌼𐌰 𐌿𐌱𐌹𐌻𐌹𐌽
unte þeina ïst þiudangardi 𐌿𐌽𐍄𐌴 𐌸𐌴𐌹𐌽𐌰 𐌹𐍃𐍄 𐌸𐌹𐌿𐌳𐌰𐌽𐌲𐌰𐍂𐌳𐌹
jah mahs jah wulþus ïn aiwins 𐌾𐌰𐌷 𐌼𐌰𐌷𐍃 𐌾𐌰𐌷 𐍅𐌿𐌻𐌸𐌿𐍃 𐌹𐌽 𐌰𐌹𐍅𐌹𐌽𐍃
amen 𐌰𐌼𐌴𐌽

Vår kunnskap om Wulfila stammer, med unntak fra hans bibeloversettelse, fremfor alt fra kirkehistorikeren Philostorgios og fra biskop Auxentius av Dorostorum.

Litteratur rediger

Eksterne lenker rediger

  (de) Wulfila – originaltekster fra den tyskspråklige Wikikilden