World Records Freshwater Fishing

World Records Freshwater Fishing (WRFF) er en internasjonal database som registrerer verdensrekorder for ferskvannsfisk. Databasen ble etablert for mer enn 25 år siden av østerrikeren Heinz Machacek, som er forskningsredaktør og fiskehistoriker. Den inkluderer data om alle ferskvansarter, også anadrome og katadrome. Databasen gir opplysninger om fiskens størrelse (vekt, lengde, sted, år med videre). Rekordene skiller også mellom fisk fanget på stang og andre måter. Nyere tilfeller dokumenteres med foto.

WRFF gir årlig ut nyhetsbrevet News World Records Freshwater Fishing (WRFF News) til sine medlemmer, der det er opplysninger og bilder av årets viktigste nye rekorder. WRFF er dessuten en viktig bidragsyter til FishBase.