Wireline er en teknologi for å senke utstyr eller måleapparater ned i olje- eller gassbrønner ved hjelp av kabler. Formålet kan være vedlikehold av brønnen, målinger av reservoaret, eller å løse en fastkjørt borestreng.

Et brønnhode for wireline.

En wireline består vanligvis av flettede kabler og inneholder også elektriske ledninger for energi og data, til forskjell fra en slickline som er en enkel heisekabel.

Noen operasjoner som kan utføres med wireline: Setting av trykktette plugger, trykk/temperatur/produksjonsmålinger, lekkasjesøk og perforering for oppstart av oljeproduksjon. Operasjonene blir utført for å optimalisere oljeproduksjon i gamle oljebrønner, samt reparasjon av oljebrønner der man har problemer med barrierene nede i brønnen.

Eksterne lenker rediger