Winchester bispedømme

Winchester bispedømme er et av de eldste i England. Det ble opprettet i 635, da Winchester og Sherbourne ble utskilt fra Dorchester bispedømme. Det var også et av de rikeste bispedømmene i middelalderens England, og flere av biskopene ble derfor utnevnt til viktige embeter. Blant biskopene i det 8. århundre var St. Svithun, som katedralen i Stavanger ble viet til i middelalderen.

Biskopene av Winchester hadde sin London-residens i Winchester Palace i Southwark.

På grunn av reformasjonen ble bispesetet stående vakant fra Stephen Gardiners død i 1531 til utnevnelsen av den siste katolske biskopen av Winchester, John White i 1556. Da han døde i 1560 ble den første anglikanske biskopen, Robert Horne, utnevnt.