William Walcher (død 14. mai 1080) var biskop av Durham fra 1071. Walcher var den første normanner som hadde dette bispedømmet og ble utpekt av Vilhelm I av England. Han var først fyrstebiskop (eller jarl-biskop) og ble siden i tillegg også jarl, og samlet således både geistlig og verdslig makt i én person. Han ble jarl for jarldømmet Northumbria etter Waltheofs opprør, avsetting og henrettelse i 1075. Waltheof hadde vært en nær venn og bygget en festning i Durham for sin biskop.

Walcher var from religiøs leder, men en inkompetent verdslig leder. Han ble fjernet fra begge sine posisjoner i 1080 og ble myrdet i Gateshead den 14. mai 1080. Hans etterfølger i Northumbria var Aubrey de Coucy, og William of Saint Carilef ble den neste fyrstebiskop, men ikke jarl.


Forgjenger:
 Egelwin 
Biskop av Durham
Etterfølger:
 William de St. Carilef 
Forgjenger:
 Waltheof II 
Jarl av Northumbria
Etterfølger:
 Aubrey de Coucy