Wildcard er et system innen idrett, hvor lag/utøvere som ikke er formelt kvalifisert, allikevel inviteres til å delta. Denne avgjørelsen fattes ofte av arrangøren. Wildcard gis ofte til lag som fortjener en plass på bakgrunn av kvalitet.

«Wildcard» kan også betegne spesialtegn som brukes for å søke i datasystemer eller elektronisk lagret informasjon som plassholder for enkelttegn eller tegnrekker.

Autoritetsdata