Åpne hovedmenyen
Gransångare, sannolikt underarten tristis.

Gransångare (Phylloscopus collybita) är en liten fågelart, en tätting, som tillhör familjen Phylloscopidae. Den är vanlig och utbredd och häckar i öppen skogsmark i större delen i Europa och kring Medelhavet samt i Sibirien.

Denna flyttfågel övervintrar i södra och västra Europa, södra Asien och norra Afrika. Den är grönbrun på ovansidan och benvit på undersidan. Släktet har ett antal underarter, av vilka några numera behandlas som egna arter. Honan bygger ett kupformigt bo på marken, och tar det största ansvaret för att ruva och utfodra ungarna, medan hanen har liten inblandning i bobygget, men försvarar sitt revir mot rivaler och attackerar potentiella predatorer.

Gransångaren är en insektsätande fågel som utsätts för predation av däggdjur som katter och mårddjur, samt rovfåglar av släktet egentliga hökar. På grund av dess stora utbredning och population är dess status säker. Läs mer…