Åpne hovedmenyen
Hona av nominatformen. «Kungsfågel» på svensk tilsvarer «Fuglekonge» på dansk og norsk

Kungsfågel (Regulus regulus) är en mycket liten tätting som numera oftast placeras i familjen kungsfåglar (Regulidae). Namnet anspelar på kungsfåglarnas färgstarka gyllene hjässband. Arten delas in i en rad underarter med stor geografisk spridning som omfattar merparten av Eurasien och öarna i Makaronesien. De norra och östliga häckningsbestånden av kungsfågel är flyttfåglar, och övervintrar längre söderut, medan de sydligare är stannfåglar.

Kungsfågeln är Europas minsta fågel med en längd på cirka 9 centimeter och en vikt på 5-6 gram. Den har grönaktig ovansida, vitaktig undersida och dubbla vingband. Kungsfågelns sång är ett antal upprepade tunna, höga toner som är något mer högfrekventa än de övriga släktingarnas sång. Läs mer…