Åpne hovedmenyen

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 25, 2011

Hakarps kyrka

Hakarps kyrka är en kyrkobyggnad i Hakarp i Växjö stift. Det är en rosa korskyrka och sevärdhetskyrka som byggdes 1694. Innan dess fanns en träkyrka, som tros härstamma från 1100- eller 1200-talet. Träkyrkan revs på 1690-talet, samtidigt som den nya byggdes. I den nya kyrkan finns bland annat ett krucifix som tros ha tillhört kyrkan sedan den första byggdes.

När den nya kyrkan skulle byggas 1694 var generaltullinspektör Nils Arvidsson Hägerflycht en viktig person eftersom han bekostade den nya kyrkan. Hägerflycht anställde Johan Olsson Ståhle som arbetsledare och en möjlig arkitekt var Erik Dahlbergh. Hägerflycht bekostade den nya kyrkan med 6 000 daler kopparmynt samt 1 700 daler kopparmynt för orgeln och andra inventarier.

Likt trenden var i övriga Sverige under slutet av 1800-talet målades i stort sett alla kyrkans inventarier över med vit färg, något som emellertid togs bort vid kyrkans 200-årsjubileum 1894. Läs mer…