Wikipedia:Underprosjekter/Språk/Nyhetsbrev/I

språkprosjektets nyhetsbrev
Første utgave, 18. februar 2008
D
a jeg starta underprosjektet for språk 26. november 2006 var det totalt fem anbefalte artikler relatert til språk. Siden den tid er det tilkommet fem nye anbefalte språkrelaterte artikler, og tre utmerkede, og det er over 280 artikler om enkeltspråk som er dekket av underprosjektet, samt flere andre.

Den første utmerkede språkartikkelen var Svensk, oversatt fra nettopp svensk av undertegnede (Jon Harald Søby), og kom så sent som i desember 2007. Tett etter, i januar 2008, kom Akkadisk, som var oversatt fra svensk og tysk – med det beste fra begge utgaver, selvsagt – av Haakon K, som er lingvistikkstudent ved Universidad Veracruzana i Xalapa, Mexico. Den siste, Portugisisk, ble skrevet av fjorten år gamle Alexanderkg fra Stavanger. Den artikkelen ble utmerka 17. februar 2008, men ikke før den hadde vunnet ungdomskategorien i Wikipedias store artikkelkonkurranse for 2007. Fra juryens omtale heter det: «Artikkelen er velskrevet og omfattende, og dekker alle vesentlige aspekter ved dette viktige språket, som utbredelse, dialekter, historie, ordforråd, fonologi og grammatikk. Artikkelforfatteren viser ikke bare en imponerende formidlingsevne, men har også strukturert artikkelen godt, integrert tabeller og kart og utstyrt den med en grundig referanse- og pekerliste. Det taler til artikkelens fordel at enkelte viktige aspekter er utdypet i egne artikler, som er skrevet av samme bidragsyter.» Et formidabelt arbeid, med andre ord.

Det langsiktige målet for språkprosjektet er å gjøre hver eneste språkrelaterte artikkel til en utmerka artikkel. Dette er et meget idealistisk mål, i likhet med og i tråd med Wikipedias mål – å gi alle verdens mennesker all verdens informasjon på sitt eget språk. Dette målet er ikke noe vi kan sette en tidsramme for, så det er derfor en del delmål i prosjektet. Det første delmålet var for desember 2006, og gikk ut på å få opp en god infoboks for språk (den vi hadde før var meget dårlig), noe som ble oppnådd. Et annet mål var å rydde opp i artiklene som ble laga av Agtbot, som hadde oppretta mange knøttsmå språkartikler. Alle disse artiklene ble også fiksa, og redda fra substubbdøden – dog mange fortsatt kunne trenge en god del utvidelse.

Det var to hovedmål for 2007: Det ene var å opprette artikler for alle offisielle språk, noe som er nesten fullstendig oppnådd. Det mangler to artikler for språk i selvstendige nasjoner, nemlig nordlig sotho, offisielt i Sør-Afrika, og tok pisin, offisielt på Papua Ny-Guinea. Det andre målet var å ha tjue ekstra anbefalte eller utmerkede språkartikler. Dette målet ble ikke oppnådd, siden det bare tilkom åtte artikler til sammen i løpet av året. Men jeg føler likevel at det har vært relativt suksessfylt.

I februar 2007 ble Tysk den første samarbeidsartikkelen for prosjektet. Målet var at den skulle bli anbefalt, og at vi så skulle velge en ny artikkel som skulle få samme behandling. Artikkelen er blitt endret tildels kraftig siden den ble samarbeidsartikkel; den er meget god på det historiske og samfunnsmessige, men heller svak på det språkvitenskapelige. Om vi skal fortsette å ha en samarbeidsartikkel gjenstår å se.

Det er ikke satt opp noen delmål for 2008 enda. Men et hett tips er at det hittil i år er tilkommet én utmerka artikkel per måned (én i januar, én i februar), i tillegg til en anbefalt artikkel i januar. Et mål kan derfor være å få minst én anbefalt eller utmerka artikkel per måned i hele år – ikke helt uoverkommelig. Andre forslag til delmål kan skrives inn på Wikipedia-diskusjon:Underprosjekter/Språk.

Jeg vil til slutt gjerne takke alle prosjektets medlemmer med innsatsen de har lagt inn hittil – det er ingen tvil om at Wikipedias dekning av språk hadde vært mange ganger dårligere uten den innsatsen. Tusen takk!