Wikipedia:Ukens artikkel på nynorsk/Uke 42, 2007

Ein kubikkmeter betong.

Betong er eit byggjemateriale som vert laga ved å blanda sement og vatn med sand, stein og andre tilsetjingsstoff. Sementen reagerer kjemisk med vatnet i ein prosess kalla hydratisering og blandinga stivnar. Riktig produsert og med normal bruk held betongen lenge og har stor styrke. Han kan støypast i faste former eller med forskalingar. Ein kan nytta han i faste anlegg som hus, bruer, demningar, golv og oljeplattformer, men òg til små og store lause ting som blomekasser og takelement.

Betong blei utvikla og teken i bruk på 1800-talet, og bruken blei vidareutvikla gjennom heile 1900-talet. Materialet er særleg knytta til funksjonalistisk arkitektur, men er også brukt i andre typar bygg, som det ekspresjonistiske Operahuset i Sydney. Les meir…