Wikipedia:Tilbakestill, blokker og ignorer

Tilbakestill, blokker og ignorer

En anbefalt fremgangsmåte for å håndtere vandalisme på Wikipedia er å tilbakestille, blokkere og ignorere (TBI). Prosessen følger tre steg:

  • Tilbakestill vandalismen på siden så den fremstår slik den var før den ble vandalisert.
  • Blokker bidragsyteren som utførte vandalismen, uten noen kommentar, eller be en administrator å gjøre det for deg.
  • Ignorer vandalen ved å ikke kommunisere via vedkommendes diskusjonsside, ei heller for å informere de om blokkeringen.

Denne fremgangsmåten hindrer at vandaler får oppmerksomhet, noe som ellers kan få de til å fortsette med vandalisme. Vi har før tidligere laget minnesmerket over vandaler på Wikipedia, det er det nå slutt med! Det er større sannsynlighet for at vandaler går lei når alt deres «arbeid» stille og rolig fjernes, brukerkonto/IPer blokkeres og deres rop om oppmerksomhet ignoreres, uten noen fanfarer. Motivasjonen for gjentatt vandalisme er sannsynligvis å stadig kunne ødelegge, når de enkelt tilbakestilles og blokkeres uten noe oppstuss er det større sannsynlighet for at de vil velge andre jaktmarker.

Det er en stadig fristelse for Wikifanter til å leke politi og røver med vandaler og å stoppe vandalisme blir et slags politiarbeid. De fleste vandaler er imidlertid sannsynligvis individer som kjeder seg og ikke har noe mer interessant å gjøre. Den beste måten å få de til å gå lei vandalisme er å vise de at vandalisme er kjedelig og ikke har noen innvirkning på Wikipedia. Kjedsomhet er altså kjernen i taktikken. Det skjer ved rask bruk av TBI. Politivirksomhet og oppfølging av vandaler virker mot sin hensikt siden det åpner for at vandalen får oppmerksomhet. Spillet om vandalisme kan være underholdende for vandalen, og for noen Wikifanter, men resultatet er at kjedsomheten som kan føre til at vandalen går lei undergraves.

Husk imidlertid at vandalisme er klare forsøk på å forstyrre Wikipedia. Ethvert bidrag, selv om det er mot hva som ansees rett, men gjort av en bidragsyter som virkelig ønsker å bidra til Wikipedia bør ikke møtes med TBI. I slike tilfelle må vi forklare bidragsyteren hvorfor deres bidrag er omstridt, fordi vi håper de kan endre seg og bidra positivt. Så vær sikker på at du står overfor virkelig vandalisme, men når du er sikker så tilbakestill, blokker og ignorer i vissheten om at du hjelper Wikipedia.