Wikipedia:Innsyn i personsensitiv informasjon

(Omdirigert fra Wikipedia:Oversight)
Utdatert, se m:Steward requests/Permissions/2015-02#Checkusers and oversighters on nowiki.
Blue check.svg

Denne siden er en offisiell retningslinje på Wikipedia. Revisjonen fra (mangler dato) er vedtatt ved en konsensus eller avstemning (mangler dato), og blir regnet som en standard alle brukere burde følge. Det er fritt fram for redigering av siden, men om retningslinjene endres, så må det diskuteres og oppnås ny konsensus eller endringen må opp til avstemning.

Dette er regler for Wikipedia på bokmål/riksmåls innsyn i personsensitiv informasjon. Dette gjelder tilgangen til sensurering og IP-kontrollør.

Regler for brukRediger

Wikipedias valgte representanter med innsyn i personsensitiv informasjon skal bruke tilgangen i henhold til de enhver tid gjeldende retningslinjer, angitt ved meta:Checkuser policy, meta:Oversight policy og meta:Privacy policy, og til beste for Wikipedia-nettsamfunnet. Det skal alltid oppgis en årsak for bruken av verktøyene (tilsvarende redigeringsforklaring), og bruken kontrolleres av de brukerne som har tilgang til verktøyene, eventuelt i samarbeid med meta:Ombudsman commision og meta:Stewards.

Wikipedias valgte IP-kontrollører og revisjonsslettere (sensorer) har taushetsplikt om informasjonen de har tilgang til, så langt det lar seg gjøre for å beskytte Wikipedia (for eksempel vil blokkering av en IP-adresse etter en IP-sjekk være offentliggjøring av sensitiv informasjon, men vil være nødvendig for å beskytte Wikipedia).

Et ønske om IP-sjekk bør fremlegges på Wikipedia:CheckUser. Et ønske om sensurering av innhold bør alltid sendes direkte (via epost eller annen ikke-offentlig kommunikasjonsform) til en med sensureringstilgang.

Regler for valgRediger

Krav til personenRediger

Brukere som skal velges til en av disse postene må:

Gjennomføring av valgRediger

Valg gjennomføres som angitt i regler for valg åremål. Det finnes totalt 4 plasser som revisjonssletter og 4 plasser som IP-kontrollør.

Det ses bort fra enhver kandidat som ikke får et kvalifiserende tillitsvotum – minst 25 stemmer for, hvor dette utgjør minst 75 % av de totalt avlagte stemmene for eller mot denne kandidaten. Av de gjenværende velges de som får prosentvis best støtte til de ledige plassene, inntil disse er fylt, men dersom flere kandidater til den eller de siste ledige plassene har samme prosentvis støtte, velges de av disse som har flest positive stemmer, inntil de ledige plassene er fylt. Om flere kandidater til den eller de siste ledige plassene har samme prosentvise støtte og antall positive stemmer, er alle disse valgt, selv om dette antallet skulle være større enn antall ledige plasser. Brukere som ikke gjenvelges, mister sine rettigheter samtidig som nyvalgte mottar sine rettigheter fra forvalterne.

Dersom noen trekker seg fra vervet sitt før perioden er over, blir plassen stående tom. Dersom antall brukere med en rettighet faller ned til 2, utløses ekstraordinært valg for å fylle alle plassene ut valgperioden. Hvis det er forskjellige åremålsperioder for plassene som velges, får den personen som har best prosentvis støtte/flest positive stemmer (etter samme retningslinje som forrige avsnitt) plassen med lengst åremålsperiode.

Prosjektvide reglerRediger

Det finnes andre overordnede regler som også må overholdes, spesielt Foundation:Privacy policy og Foundation:Access to nonpublic data policy. Hvis det påvises konflikt mellom lokale regler og prosjektvide regler er det de prosjektvide reglene definert av Wikimedia Foundation som gjelder.