Wikipedia:Lenkeloven

Antall faktiske artikler på no:wiki fra 2002 til august 2007 - (antallet røde linker er ikke registrert.)

Lenkeloven (eller «linkeloven») er en sammenheng som Friman introduserte på 2000-tallet:

SitatFor hver rød lenke på oppslagsverket Wikipedia som en bidragsyter forsøker å fjerne, vil det i gjennomsnitt oppstå minst to (2) nye røde lenker.Sitat

Loven er i likhet med Moores lov basert på observasjoner. Den er basert på en eksponensiell vekst (), og denne når på et tidspunkt sannsynligvis en grense. Ingen kan i dag (2020), antyde hvor denne grensen går.

ForklaringRediger

Hvis den opprinnelige artikkelen var en gjennomsnittsartikkel med   lenker, og   røde lenker hvor

 

og den nye artikkelen er en gjennomsnittelig «ny» artikkel med   lenker, så vil de to artiklene tilsammen ha

 

røde lenker. Det forsvinner en rød lenke fra den første artikkelen fordi den peker på den nye artikkelen. Hvis   så vil en få   røde lenker etter at den nye artikkelen er skrevet. Hvis artiklene som skrives er tilstrekkelig store så vil   og en får  .

Antallet   er det totale antall mulige artikler i subsettet til artiklene og   er antallet artikler som er skrevet innen dette subsettet. Så lenge bare en mindre fraksjon av de mulige artiklene er skrevet så er

 

Når artikler gjennomgående er relativt små men har vesentlig mer enn noen få lenker, de nye artiklene som skrives er tilnærmet like store som de eksisterende, og antall artikler innen feltet som beskrives er lite, så vil hver ny artikkel introdusere like mange nye røde lenker som den eksisterende.

Hvor mange av de røde lenkene i den nye artikkelen er unike?