Wikipedia:AutoWikiBrowser/Typos

Dette er en liste over ord og uttrykk som blir rettet automatisk av AWB for brukere som har skrudd på RegExTypoFix. Listen består av regulære uttrykk og er skrevet i XML.

Denne listen skal kun inneholde regler som er riktige 100 % av gangen, eller i hvert fall så nærme så mulig som det. Legg også til en forklarende kommentar under regelen ofte er oppført. Deler av Wikipedia:Liste over alminnelige stavefeil har blitt implementert i listen.

Hvis AWB-en sputter ut feilrettinger på grunn av denne listen, vennlist skriv det på diskusjonssiden.

Typo-listeRediger

Alle endringer på denne listen gjelder fra det øyeblikk listen blir publisert. AWB-en laster automatisk ned fra denne listen. For å få testet om nye regler inneholder feil, bør disse føres opp under nye oppføringer før de flyttes til et passende underkapittel. Eksempler på nye oppføringer kan også skrives på diskusjonssiden.

Nye oppføringerRediger

<Typo word="bringe (fortidsformer)" find="\b(\w*)(b|B)ringt(e?)\b" replace="$1$2rakt$3" />
<!-- Preteritum og perfektum partisipp av verbet å bringe. -->
<Typo word="daværende" find="\b(d|D)aværene\b" replace="$1aværende" />
<Typo word="dødelig" find="\b(d|D)ødlig(e?)\b" replace="$1ødelig$2" />
<Typo word="i så fall" find="\b(i|I)såfall\b" replace="$1 så fall" />
<Typo word="i tillegg" find="\b(i|I)tillegg\b" replace="$1 tillegg" />
<Typo word="omkring" find="\b(o|O)m kring\b" replace="$1mkring" />
<Typo word="opptredt/opptrådt" find="\b(o|O)pptr(e|å)(dd|tt)(e)?\b" replace="$1pptrådt$4" />
<Typo word="så klart" find="\b(s|S)åklart\b" replace="$1å klart" />
<Typo word="velge (fortidsformer)" find="\b(\w*)(v|V)elgt(e?)\b" replace="$1$2algt$3" />
<!-- Preteritum og perfektum partisipp av verbet å velge. -->

ARediger

<Typo word="abonnement/abonnere" find="\b(\w*)(a|A)(b|bb)o(nn|n)e((?:ment|r|nt)(\w*))\b" replace="$1$2bonne$5" />
<Typo word="a cappella" find="\b(A|a)( |-)?ca(pell|ppel)a\b" replace="$1 cappella" />
<Typo word="adresse/adressat" find="\b(\w*)(a|A)(d|dd)re(s|ss)((?:at|e)(\w*))\b" replace="$1$2dress$5" />
<Typo word="afghaner/-sk" find="\b(A|a)fgan((?:er|sk)(\w*))\b" replace="$1fghan$2" />
<Typo word="…afrikaner/…amerikaner/…asiat" find="\b([Aa]fro|[Aa]ust|[Ll]atin|[Nn]ord(aust|vest|øst)?|[Ss](entral|yd|ør)(aust|vest|øst)?|[Vv]est|[Øø]st)[ -][Aa]((?:frikan|merikan|sia)(er|sk|t)(\w*))\b" replace="$1a$5" />
<Typo word="aggressiv/aggressor" find="\b(A|a)g(g)?res(s)?((?:iv(itet)?|or)(\w*))\b" replace="$1ggress$4" />
<Typo word="allikevel" find="\b(A|a)(l|ll)ik(ev|e\s+v|v)e(l|ll)\b" replace="$1llikevel" />
<Typo word="alminnelig(het)" find="\b(\w*)(A|a)l(l)?min(n)?(e)?lig(\w*)\b" replace="$1$2lminnelig$6" />
<Typo word="almisse" find="\b(A|a)llmisse((?:a|n|ne|r)?s?)\b" replace="$1lmisse$2" />
<Typo word="anerkjenne" find="\b(A|a)nnerkjen((?:ne|nelse|n|nend|t)(sverdig)?(\w*)?)\b" replace="$1nerkjen$2" />
<Typo word="å anse/anselig" find="\b(a|A)nsee(lig(e?)|s)\b" replace="$1nse$2" />
<Typo word="appell" find="\b(A|a)p(p)?el(l)?((?:en|ene|er|ere|erer|erte|ert)?s?)\b" replace="$1ppell$4" />
<Typo word="appetitt" find="\b(a|A)petitt\b" replace="$1ppetitt" />
<Typo word="arkitektonisk" find="\b(A|a)rkitekturisk(e?)\b" replace="$1rkitektonisk$2" />
<Typo word="arkeolog/arkeologi" find="\b(\w*)(A|a)r(ke|ko)log(\w*)\b" replace="$1$2rkeolog$4" />
<Typo word="avdeling" find="\b(\w*)(A|a)vdelig(\w*)\b" replace="$1$2vdeling$3" />
<Typo word="avleggs" find="\b(A|a)vlegs(e?)\b" replace="$1vleggs$2" />

BRediger

<Typo word="bakgrunn" find="\b(B|b)akrunn(\w*)\b" replace="$1akgrunn$2" />
<Typo word="barne- (og/eller) ungdoms-" find="\b(B|b)arne ((?:og|eller)) ungdoms(\w+)" replace="​$1arne- $2 ungdoms$3" />
<Typo word="berg-og-dal-bane" find="\b(B|b)erg\W*[Oo]g\W*[Dd]al\W*[Bb]ane(\w*)\b" replace="$1erg-og-dal-bane$2" />
<Typo word="bibliotek" find="\b(\w*)(B|b)ib(ili|l)otek(\w*)\b" replace="$1$2ibliotek$4" />
<Typo word="billett" find="\b(\w*)(B|b)ilett(\w*)\b" replace="$1$2illett$3" />
<Typo word="bokstavelig" find="\b(B|b)okstavlig(e?)\b" replace="$1okstavelig$2" />
<Typo word="borger…" find="\b(\w*)(B|b)orge((?:krig|lig|lønn|mest|rett|skap)(\w*))\b" replace="$1$2orger$3" />
<Typo word="brazzavillekongolesisk/-er" find="\b(B|b)razzaville( |-)?[Kk]ongoles(\w*)\b" replace="$1razzavillekongoles$3" />
<Typo word="bryllup" find="\b(\w*)(B|b)ry(l|ll)(au|u)(p|pp)(\w*)\b" replace="$1$2ryllup$6" />
<Typo word="bygd/bygde (fortid av «å bygge»)" find="\b(\w*)(B|b)ygg(d|de)\b" replace="$1$2yg$3" />
<Typo word="bygning" find="\b(\w*)(B|b)yggning(\w*)\b" replace="$1$2ygning$3" />

CRediger

<Typo word="CFA-franc" find="\b[Cc][Ff][Aa][ -][Ff]ranc((?:en|ene)?s?)\b" replace="CFA-franc$1" />
<Typo word="CFP-franc" find="\b[Cc][Ff][Pp][ -][Ff]ranc((?:en|ene)?s?)\b" replace="CFP-franc$1" />
<Typo word="cirka" find="\b(C|c)irca(\w*)\b" replace="$1irka$2" />
<Typo word="costaricaner/-sk" find="\b(C|c)osta( |-)?[Rr]i[ck]an((?:er|sk)(?:e)?(n|ne)?s?)\b" replace="$1ostarican$3" />
<!-- kan også staves «kostarikaner» -->
<Typo word="covid-19-…" find="\b(C|c)(O|o)(V|v)(I|i)(D|d)[ -]19[ -]((pandemi|teste|testing|vaksine)(\w*)?)\b" replace="$1$2$3$4$5-19-$6" />
<!-- kan staves «covid-19», «Covid-19» eller «COVID-19»» -->

DRediger

<Typo word="debut(…)" find="\b(D|d)ebutt(\w*)\b" replace="$1ebut$2" />
<!-- vær oppmerksom på ord som for eksempel «debuttrilogi» -->
<Typo word="demonstrasjon" find="\b(\w*)(D|d)emostrasjon(\w*)" replace="$1$2emonstrasjon$3" />
<Typo word="dessverre" find="\b(d|D)e(s|ss)v(e|æ)(r|rr)e\b" replace="$1essverre" />

ERediger

<Typo word="ekskludere/eksklusiv" find="\b(E|e)(skl|ksl)u((?:der|siv|sjon)(\w*))\b" replace="$1ksklu$3" />
<Typo word="ekvatorialguineaner/-sk" find="\b(E|e)kvatorial(-| )?[Gg]uinean(\w*)\b" replace="$1kvatorialguinean$3" />
<Typo word="entreprenør" find="\b(\w*)(E|e)nt(er|re)p(r)?enør(\w*)\b" replace="$1$2ntreprenør$5" />
<Typo word="emigrant" find="\b(E|e)mmigr((?:ant|er)(\w*))\b" replace="$1migr$2" />
<Typo word="emirataraber/-isk" find="\b(E|e)mirat(-| )?[Aa]rab(\w*)\b" replace="$1miratarab$3" />
<Typo word="eskimoisk-aleutisk" find="\b(E|e)skimoisk(-| )?[Aa]leutisk(\w*?)\b" replace="$1skimoisk-aleutisk$3" />
<Typo word="…europeer/-isk" find="\b([Aa]ust|[Nn]ord(aust|vest|øst)?|[Ss](entral|yd|ør)(aust|vest|øst)?|[Vv]est|[Øø]st)[ -][Ee]urope((?:er|isk)(\w*))\b" replace="$1europe$5" />

FRediger

<Typo word="falt" find="\b(f|F)allt\b" replace="$1alt" />
<Typo word="fascist/fascisme" find="\b(\w*)(F|f)acis((?:t|me)(\w*))\b" replace="$1$2ascis$3" />
<!-- kan også skrives «fasist»/«fasisme» -->
<Typo word="fellesskap/-start" find="\b(\w*)(F|f)elles((?:kap|kol|pråk|tart)(\w*))\b" replace="$1$2elless$3" />
<Typo word="filippiner/-sk" find="\b(F|f)il(l)?ip(p)?in((?:er|sk)(\w*))\b" replace="$1ilippin$4" />
<Typo word="finlandsk" find="\b(F|f)in(n)?landsk(e?)\b" replace="$1inla$2ndsk$3" />
<Typo word="finlandssvensk" find="\b(F|f)in(n)?land(s|ss|s-s|sk-s|s\s+s|sk\s+s)vensk(\w*)b" replace="$1inlandssvensk$4" />
<Typo word="finsk-ugrisk" find="\b(F|f)insk( |-)?[Uu]grisk(e?)?\b" replace="$1insk-ugrisk$3" />
<Typo word="forbrukerråd" find="\b(F|f)orbrukeråd(\w*)\b" replace="$1orbrukerråd$2" />
<Typo word="formatere" find="\b(\w*)(f|F)ormatter(e|ing)(\w*)\b" replace="$1$2ormat$3$4" />
<Typo word="forretning" find="\b(\w*)(F|f)oretning(\w*)\b" replace="$1$2orretning$3" />
<Typo word="forventning" find="\b(F|f)orventing(\w*)\b" replace="$1orventning$2" />
<Typo word="flyktning…" find="\b(F|f)lyktninge((?:camp|hjelp|ko(mmissær|nvensjon)|kris|leir|organisasjon|strøm|trafikk)(\w*))\b" replace="$1lyktning$2" />
<Typo word="fram/frem til" find="\b(f|F)r(a|e)mtil\b" replace="$1r$2m til" />
<Typo word="…fransk" find="\b([Nn]ord|[Ss]ør|[Vv]est|[Øø]st)[ -][Ff]ransk((?:e|en|ne)?s?)\b" replace="$1fransk$2" />
<Typo word="front-mot-front-kollisjon" find="\b(F|f)ront[ -]mot[ -]front( |-)?kollisjon(\w*)\b" replace="$1ront-mot-front-kollisjon$3" />
<Typo word="fulgt(e) (av å følge)" find="\b(\w*)(F|f)ølgt(e?)(\w*)\b" replace="$1$2ulgt$3$4" />
<Typo word="fylte/fylt" find="\b(f|F)yllt(e?)\b" replace="$1ylt$2" />

GRediger

<Typo word="generalløytnant" find="\b(G|g)enera(l|l-l|l\s+l)øytnant(\w*?)\b" replace="$1eneralløytnant$3" />
<Typo word="gjennom" find="\b(\w*)(G|g)jenom(\w*)\b" replace="$1$2jennom$3" />
<Typo word="gjennomsnittlig" find="\b(g|G)jennomsni(t|tt)(lig|elig)(\w*)\b" replace="$1jennomsnittlig$4" />
<Typo word="grad(er) celsius" find="\b(G|g)rad(er)?\s+Celsius\b" replace="$1rad$2 celsius" />
<Typo word="grad(er) fahrenheit" find="\b(G|g)rad(er)?\s+Fahrenheit\b" replace="$1rad$2 fahrenheit" />

HRediger

<Typo word="handelss…" find="\b(\w*)(H|h)andels((?:amarbeid|amfunn|elskap|ent(er|ra|re|rum)|kip|kol|one|pr(og|åk)|t(a|an|e)d|tasjon)(\w*))\b" replace="$1$2andelss$3" />
<Typo word="henholdsvis" find="\b(H|h)enn?holds?vis\b" replace="$1enholdsvis" />
<Typo word="hittil" find="\b(H|h)itt?ill?\b" replace="$1ittil" />
<Typo word="hjerte-lunge-maskin" find="\b(H|h)jerte(-| )?[L|l]unge(-| )?[Mm]askin(\w*)\b" replace="$1jerte-lunge-maskin$4" />
<Typo word="hjerte- og karsykdom" find="\b(H|h)jerte(-| )?((?:og)?)(-| )?[Kk]arsykdom(\w*)\b" replace="$1jerte- og karsykdom$5" />
<Typo word="hongkongkineser/-isk" find="\b(H|h)ong( |-)?[Kk]ong(-| )?[Kk]ines((?:er|isk)(\w*))\b" replace="$1ongkongkines$4" />
<Typo word="hovedsakelig" find="\b(H|h)ove(d?)sak(e?)lig(e?)\b" replace="$1ovedsakelig$4" />
<Typo word="hovedstad" find="\b(\w*)(H|h)oved?ss?t(a|e)d(\w*)\b" replace="$1$2ovedst$3d$4" />
<Typo word="hvorav" find="\b(H|h)vor av\b" replace="$1vorav" />
<Typo word="håndverk" find="\b(\w*)(h|H)åndtverk(\w*)\b" replace="$1$2åndverk$3" />

IRediger

<Typo word="iaktta" find="\b(I|i)akt((?:a|o)(?:k|r|tt)?(?:end)?e?)\b" replace="$1aktt$2" />¨
<Typo word="iakttagelse" find="\b(I|i)akta(g|k)else(\w*)\b" replace="$1aktta$2else$3" />
<Typo word="iakttager" find="\b(I|i)akta(g|k)er((?:e|en|ne)?s?)\b" replace="$1aktta$2er$3" />
<Typo word="idrettss…" find="\b(\w*)(I|i)dretts((?:atsing|enter|esong|how|jef|kad|kol|tadion|tevn|tipend(iat?)|tjern|treik|tud(ent|i)|tyr)(\w*))\b" replace="$1$2drettss$3" />
<Typo word="i løpet av" find="\b(i|I)(\W*)?løpet(\W*)?av\b" replace="$1 løpet av" />
<Typo word="imidlertid" find="\b(i|I) midlertid\b" replace="$1midlertid" />
<Typo word="immigrant" find="\b(I|i)migrant((?:en|er|ene)?s?)\b" replace="$1mmigrant$2" />
<Typo word="immun/-itet/-isere" find="\b(I|i)mun((?:forsvar|itet|iser|ologi|svikt|system)?(?:a|e|t|en|er|et|ene|te|ende)?s?)\b" replace="$1mmun$2" />
<Typo word="i motsetning til" find="\b(I|i)motsetning( )til\b" replace="$1 motsetning til" />
<Typo word="influenser" find="\b(\w*)(I|i)nfluencer(\w*)\b" replace="$1$2nfluenser$3" />
<Typo word="indoeuropeer/-isk" find="\b(I|i)ndo( |-)?(E|e)urope((?:er|isk)(\w*))\b" replace="$1ndoeurope$4" />
<Typo word="initiativ" find="\b(i|I)niativ(\w*)\b" replace="$1nitiativ$2" />
<Typo word="innforstått" find="\b(I|i)nne(n)?forstått(e?)\b" replace="$1nnforstått$2" />
<Typo word="inn- og ut…" find="\b(I|i)nn og ut((?:gang|land)(\w*))\b" replace="$1nn- og ut$2" />
<Typo word="innstilt" find="\b(i|I)nnstillt\b" replace="$1nnstilt" />
<Typo word="inntil" find="\b(i|I)nntill\b" replace="$1nntil" />
<Typo word="installere" find="\b(i|I)nnsta(l|ll)(ere|asjon|atør)\b" replace="$1nstall$3" />
<!-- Retter også «installasjon» og «installatør». -->
<Typo word="interesse/interessant 1" find="\b(\w*)(I|i)ntress(a|e)(\w*)\b" replace="$1$2nteress$3$4" />
<Typo word="interesse/interessant 2" find="\b(\w*)(I|i)nte(r|rr)e(s|ss)(a|e)(\w*)\b" replace="$1$2nteress$5$6" />
<Typo word="involvere" find="\b(i|I)nnvol(l?)ver(e|er|t|te|ing)\b" replace="$1nvolver$3" />
<Typo word="…irer/-sk" find="\b([Nn]ord|[Ss](yd|ør))[ |-][Ii]r((?:e|en|er|sk)(e|es)?)\b" replace="$1ir$3" />
<Typo word="istedenfor" find="\b(I|i)( )?steden( )?for?\b" replace="$1stedenfor" />
<Typo word="i stedet for" find="\b(I|i)( )?stedet( )?for?\b" replace="$1 stedet for" />
<Typo word="iøynefallende" find="\b(I|i)øye(n)?fallende\b" replace="$1øynefallende" />

JRediger

KRediger

<Typo word="kakerlakk" find="\b(K|k)ak(k)?erlak(k)?((?:en|er|ene)?s?)\b" replace="$1akerlakk$4" />
<Typo word="kannibal" find="\b(\w*)(K|k)anibal(\w*)\b" replace="$1$2annibal$3" />
<Typo word="kanskje" find="\b(K|k)an(sj|kj)e\b" replace="$1anskje" />
<Typo word="kapellan" find="\b(K|k)ap(p)?el(l)?an((?:i)?(?:a|en|er|ene|et)?s?)\b" replace="$1apellan$4" />
<Typo word="kappverder" find="\b(K|k)app( |-)?[Vv]erd(i)?er((?:e|en|ene)?s?)\b" replace="kappverder$4" />
<Typo word="kappverdisk" find="\b(K|k)app( |-)?[Vv]erd(i)?sk((?:e)?s?)\b" replace="kappverdisk$4" />
<Typo word="karriere(…)" find="\b(K|k)ar(r)?i[eæ]r(e)?((?:diplom|j(a|e)g(er)?|samfunn|system|valg)?(?:a|en|ene|er|et)?s?)\b" replace="$1arrier$3$4" />
<!-- gjelder ikke folket «kariere» fra Karia i Anatolia -->
<Typo word="kasakhisk" find="\b(K|k)a(s|ss|z)a(k|kh|kkh)isk(e?)\b" replace="$1asakhisk$4" />
<Typo word="kasakhstansk/-er" find="\b(K|k)a(s|ss|z)a(k|kh|kkh)stan((?:er|sk)(\w*))\b" replace="$1asakhstan$4" />
<Typo word="kassett" find="\b(\w*)(K|k)asett(\w*)\b" replace="$1$2assett$3" />
<Typo word="katastrofe" find="\b(\w*)(K|k)a(t|tt)as(t|tr)ofe(\w*?)\b" replace="$1$2atastrofe$5" />
<Typo word="kommissariat/kommissær" find="\b(\w*)(K|k)o(m|mm)i(s|ss)((?:ar(iat|isk)|ær)(\w*?))\b" replace="$1$2ommiss$5" />
<!-- for andre ord som begynner på «kom» eller «komm», se kapittelet for prefikser. -->
<Typo word="konkurranse/-ere/-ent)" find="\b(\w*)(K|k)onkur((?:anse|ent|er(e|t)?)(\w*))\b" replace="$1$2onkurr$3" />
<Typo word="koordinat/koordinere" find="\b(\w*)(K|k)ordin((?:asjon|at|er)(\w*))\b" replace="$1$2oordin$3" />
<Typo word="…koreaner/-sk" find="\b([Nn]ord|[Ss](yd|ør))[ |-][Kk]orean((?:er|sk)(\w*))\b" replace="$1korean$3" />
<Typo word="kosovoalbaner/-sk" find="\b(K|k)osovo( |-)?[Aa]lban((?:er|sk)(\w*)?)\b" replace="$1osovoalban$3" />
<Typo word="kostarikaner/-sk" find="\b(K|k)osta( |-)?[Rr]i[ck]an((?:er|sk)(\w*)?)\b" replace="$1ostarikan$3" />
<!-- kan også staves «costaricaner» -->
<Typo word="kreditere" find="\b(k|K)reditter(e|te|e(rt|ing))(\w*)\b" replace="$1redit$2$3" />
<Typo word="kringkasting" find="\b(\w*)(K|k)ringkastning((?:a|en|ene|er)?s?)\b" replace="$1$2ringkasting$3" />
<Typo word="Kristi himmelfartsdag" find="\b[Kk]ristis?\s+[Hh]immelfartsdag(s?)\b" replace="Kristi himmelfartsdag$1" />
<Typo word="kulminere" find="\b(k|K)uliminer(\w*)\b" replace="$1ulminer$2" />

LRediger

<Typo word="lesothisk" find="\b(L|l)esot(h)?(o)?(i)?sk(e?)?\b" replace="$1esothisk$5" />
<Typo word="litauisk" find="\b(L|l)itausk((?:e)?s?)\b" replace="$1itauisk$2" />
<Typo word="luxembourgisk" find="\b(L|l)uxemb(o)?urgi((?:er|sk)(\w*))\b" replace="$1uxemb$2urg$3" />

MRediger

<Typo word="marokkansk/-er" find="\b(M|m)ar(r)?ok(k)?an(\w*)\b" replace="$1arokkan$4" />
<Typo word="…maskinist/…styrmann" find="\b([Aa]ndr|[Ff]ørst|[Tt]redj)e( |-)?((?:maskinist|styrmann)(\w*))\b" replace="$1e$3" />
<!-- gjelder yrkesbetegnelsene -->
<Typo word="medlemskap" find="\b(\w*)(M|m)edlemsskap(\w*)\b" replace="$1$2edlemskap$3" />
<Typo word="meksikaner/-sk" find="\b(M|m)eksican((?:er|sk)(\w*))?\b" replace="$1eksikan$2" />
<!-- kan også staves «mexicaner» -->
<Typo word="mellomamerikaner/-sk" find="\b(M|m)ellom-[Aa]m(e)?rikan((?:er|sk)(\w*))\b" replace="$1ellomamerikan$3" />
<!-- stavemåten til Mellom-Amerika behandles i annet avsnitt -->
<Typo word="mellomeuropeer/-isk" find="\b(M|m)ellom-[Ee]urope((?:er|isk)(\w*))\b" replace="$1ellomeurope$2" />
<!-- stavemåten til Mellom-Europa behandles i annet avsnitt -->
<Typo word="meteoro(log/logi|/logisk)" find="\b(\w*)(M|m)et(ero|oro|reo|ro)((?:log|logi|logisk)(\w*))\b" replace="$1$2eteoro$4" />
<Typo word="mexicaner" find="\b(M|m)exikan((?:er|sk)(\w*))\b" replace="$1exican$2" />
<!-- kan også staves «meksikaner» -->
<Typo word="mistillit" find="\b(\w*)(M|m)i(s|ss)ti(l|ll)it(\w*)\b" replace="$1$2istillit$5" />
<Typo word="mosambikisk" find="\b(M|m)osambiksk(e?)\b" replace="$1osambikisk$2" />
<Typo word="mottatt" find="\b(m|M)otatt\b" replace="$1ottatt" />
<Typo word="munn-mot-munn-metode" find="\b(M|m)unn(-| )?(mot|til)(-| )?[Mm]unn(-| )?[Mm]etode(\w*)\b" replace="$1unn-$3-munn-metode$6" />

NRediger

<Typo word="nazist/nazisme" find="\b(\w*)(N|n)asis((?:t|me)(\w*))\b" replace="$1$2azis$3" />
<Typo word="nederlandsk" find="\b(N|n)ederlansk(\w*)\b" replace="$1ederlandsk$2" />
<Typo word="nærme" find="\b(\w*)(n|N)erme(\w*)\b" replace=$1$2ærme$3" />
<!-- Retter også ord som «nærmere» og «fornærme». -->
<Typo word="newzealandsk" find="\b(N|n)(ew|y)?( |-)?[Zz](ea|ee)lan(d)?sk(e?)\b" replace="$1$2zealandsk$6" />
<Typo word="newzealender/-lending" find="\b(N|n)(ew|y)?( |-)?[Zz](ea|ee)lend((?:er|ing)(\w*))\b" replace="$1$2zealend$5" />
<Typo word="nordaust" find="\b(N|n)ord( |-)?[Aa]ust((?:lig|re|kuling)?(?:e|en|er|ene|st|ste)?s?)\b" replace="$1ordaust$3" />
<Typo word="nordkypriot/-isk" find="\b(N|n)ord(-| )?[Kk]ypriot(isk)?((?:e|en|er|ene)?s?)\b" replace="$1ordkypriot$3$4" />
<Typo word="nordvest" find="\b(N|n)ord( |-)?[Vv]est((?:lig|re|kuling)?(?:e|en|er|ene|st|ste)?s?)\b" replace="$1ordvest$3" />
<Typo word="nordøst" find="\b(N|n)ord( |-)?[Øø]st((?:lig|re|kuling)?(?:e|en|er|ene|st|ste)?s?)\b" replace="$1ordøst$3" />

ORediger

<Typo word="(u)offisiell" find="\b(\w*)(O|o)f(fise|fsie|fisie|isie)(l|ll)(e?)\b" replace="$1$2ffisiell$5" />
<Typo word="(u)offisielt" find="\b(\w*)(O|o)f(fisie|fisie|fise|fsie|isie)(llt|lt)\b" replace="$1$2ffisielt" />
<Typo word="olje- (og/eller) gass…" find="\b(O|o)lje ((?:og|eller)) gass((?:[a-zæøå-])(\w*))" replace="​$1lje- $2 gass$3" />
<Typo word="olje- (og/eller) energi…" find="\b(O|o)lje ((?:og|eller)) [Ee]nergi((?:[a-zæøå-])(\w*))" replace="​$1lje- $2 energi$3" />
<Typo word="om lag" find="\b(O|o)mlag\b" replace="$1m lag" />
<Typo word="ondskap" find="\b(O|o)nskap((?:sfull)?(?:e|en|er|ene|t)?s?)\b" replace="$1ndskap$2" />
<Typo word="original" find="\b(\w*)(O|o)rginal(\w*)\b" replace="$1$2riginal$3" />
<Typo word="overraske" find="\b(o|O)veraske(\w*)\b" replace="$1verraske$2" />

PRediger

<Typo word="paraguayansk" find="\b(P|p)araguayi?sk(e?)\b" replace="$1araguayansk$2" />
<Typo word="Paraná" find="\bP[aá]ran[aá](s?)\b" replace="Paraná$1" />
<Typo word="parentes" find="\b(\w*)(p|P)arantes(\w*)\b" replace="$1$2arentes$3" />
<Typo word="Pennsylvania" find="\bPensylvania(s?)\b" replace="Pennsylvania$1" />
<Typo word="permittere" find="\b(p|P)ermiter(\w*)\b" replace="$1ermitter$2" />
<Typo word="petroleumstilsyn" find="\b(P|p)etroleum(s)?( |-)?tilsyn((?:a|et|ene)?s?)\b" replace="$1etroleumstilsyn$4" />
<Typo word="pH-verdi" find="\b[Pp][Hh](-| )?((?:indikator|meter|nivå|verdi)(\w*))\b" replace="pH-$2" />
<Typo word="professor/profesjonell" find="\b(\w*)(P|p)roffes(jon|sor)(\w*)\b" replace="$1$2rofes$3$4" />
<Typo word="proporsjon" find="\b(\w*)(P|p)ro(p|pr)osjon(\w*)\b" replace="$1$2roporsjon$4" />
<Typo word="prosess" find="\b(\w*)(p|P)rossess(\w*)\b" replace="$1$2rosess$3" />
<Typo word="på grunn av" find="\b(p|P)å(\W*)?grunn(\W*)?av\b" replace="$1å grunn av" />
<Typo word="på egen hånd" find="\b(P|p)å(\W*)?egenhånd\b" replace="$1å egen hånd" />
<Typo word="på nytt" find="\b(p|P)ånytt\b" replace="$1å nytt" />

Q–RRediger

<Typo word="qatarsk/-er" find="\b(Q|q)(u)?(v)?atar(i)?((?:sk|er)(?:e|en|ne)?s?)\b" replace="$1atar$5" />
<Typo word="regissør/regissere" find="\b(\w*)(R|r)egis((?:ør|er)(\w*))\b" replace="$1$2egiss$3" />
<Typo word="rekruttering" find="\b(\w*)(r|R)ekrute(?:r|n|r|ring)\b" replace="$1$2ekrutt$3$4" />
<Typo word="renomme 1" find="\b(r|R)e(n|nn)o(m|mm)(e|é|è)(\w*)\b" replace="$1enomm$4$5" />
<Typo word="renomme 2" find="\b(r|R)enommè(\w*)\b" replace="$1enommé$2" />

SRediger

<Typo word="sakprosa" find="\b(S|s)aksprosa(\w*)\b" replace="$1akprosa$2" />
<Typo word="samarbeid" find="\b(\w*)(S|s)ammarbeid(\w*)\b" replace="$1$2amarbeid$3" />
<Typo word="…same/-isk" find="\b([Bb]ygde|[Kk]yst|[Ll]ule|[Nn]ord|[Pp]ite|[Ss](kolte|jø|yd|ør)|[Uu]me)[ |-][Ss]am((?:e|er|isk)(\w*))\b" replace="$1sam$3" />
<Typo word="(u)sannsynlig" find="\b(S|s|[Uu]s)a(n|nn)s(ny|yn)(e?)lig(\w*)\b" replace="$1annsynlig$5" />
<!-- se også «synlig» -->
<Typo word="saudiaraber/-isk" find="\b(S|s)audi( |-)?[Aa]rab((?:er|isk)(\w*)?)\b" replace="$1audiarab$3" />
<Typo word="score/skåre" find="\bs(co|kå)rte?\b" replace="s$1ret" />
<Typo word="(u)sedvanlig" find="\b(S|s|[Uu]s)edvanelig(e?)\b" replace="$1edvanlig$2" />
<Typo word="sentrene" find="\b(\w*)(S|s)enterene(s?)\b" replace="$1$2entrene$3" />
<Typo word="serbokroatisk" find="\b(S|s)erbo( |-)?[Kk]r(o?)atisk(e?)\b" replace="$1erbokroatisk$4" />
<Typo word="seremoni" find="\b(\w*)(S|s)ermoni(\w*)\b" replace="$1$2eremoni$3" />
<Typo word="sjanse" find="\b(\w*)(s|S)jangse(\w*)\b" replace="$1$2janse$3" />
<Typo word="skilsmisse" find="\b(s|S)killsmisse(\w*)\b" replace="$1kilsmisse$2" />
<Typo word="skyldtes (fortid av «å skyldes»)" find="\b(S|s)kyltes\b" replace="$1kyldtes" />
<Typo word="slutning" find="\b(\w*)([Aa]v|[Aa]n|[Bb]e|[Oo]pp|[Ss]ammen|[Tt]il)slu(t|tt|ttn)ing(\w*)\b" replace="$1$2slutning$4" />
<Typo word="slutte" find="\b([Aa]v|[Aa]n|[Bb]e|[Ii]nne|[Oo]pp|[Ss]ammen|[Tt]il|[Uu]te)slut((?:e|a)(\w*))\b" replace="$1slutt$2" />
<Typo word="slåsskamp" find="\b(\w*)(s|S)losskamp(\w*)\b" replace="$1$2låsskamp$3" />
<Typo word="spedbarn" find="\b(\w*)(S|s)pebarn(\w*)\b" replace="$1$2pedbarn$3" />
<Typo word="spilt" find="\b(\w*)(s|S)pillt\b" replace="$1$2pilt" />
<Typo word="srilanker/-isk" find="\b(S|s)(ir|ri)( |-)?[Ll]ank(i|es)?((?:ansk|er|isk)(\w*))\b" replace="$1rilank$5" />
<Typo word="statistikk" find="\b(\w*)(s|S)tat(t?)estikk(\w*)\b" replace="$1$2tatistikk$3" />
<Typo word="statlig" find="\b(\w*)(S|s)tatelig(\w*)\b" replace="$1$2tatlig$3" />
<Typo word="stemning" find="\b(\w*)([Aa]v|[Ii]nn|[Uu]t)stemming(\w*)\b" replace="$1$2stemning$3" />
<Typo word="stillas" find="\b(\w*)(s|S)tilas(\w*)\b" replace="$1$2tillas$3" />
<Typo word="syklist" find="\b(\w*)(S|s)yk(k)?(e)?list((?:en|ene|er)?s?)\b" replace="$1$2yklist$5" />
<Typo word="ståes" find="\b(\w*)ståes\b" replace="$1stås" />
<Typo word="(u)synlig" find="\b(S|s|[Uu]s|[Øø]yens)(nye|yne)lig(\w*)\b" replace="$1ynlig$3" />
<!-- se også «sannsynlig» -->
<Typo word="søraust" find="\b(S|s)(yd|ør)( |-)?[Aa]ust((?:lig|re|kuling)?(?:e|en|er|ene|st|ste)?s?)\b" replace="$1$2aust$4" />
<Typo word="sørvest" find="\b(S|s)(yd|ør)( |-)?[Vv]est((?:lig|re|kuling)?(?:e|en|er|ene|st|ste)?s?)\b" replace="$1$2vest$4" />
<Typo word="sørøst" find="\b(S|s)(yd|ør)( |-)?[Øø]st((?:lig|re|kuling)?(?:e|en|er|ene|st|ste)?s?)\b" replace="$1$2øst$4" />
<Typo word="så å si" find="\b(S|s)å\s+og\s+si\b" replace="$1å å si" />

TRediger

<Typo word="takknemlig/-het" find="\b(\w*)(T|t)a(k|kk)ne(m|mm)(e)?lig((?:het)?(\w*))\b" replace="$1$2akknemlig$6" />
<Typo word="tas" find="\b(\w*)taes\b" replace="$1tas" />
<!-- Presens aktiv av verbet å ta (jmfr. Språkrådet og Bokmålsordboka). -->
<Typo word="teater" find="\b(\w*)(t|T)eatere\b" replace="$1$2eatre" />
<Typo word="tiktoker" find="\b(T|t)ik(-| )?[Tt]oker(\w*)\b" replace="$1iktoker$3" />
<Typo word="tillegg" find="\b(t|T)ilegg\b" replace="$1illegg" />
<Typo word="til og med" find="\b(T|t)il(\W*)?(og|å)(\W*)?med\b" replace="$1il og med" />
<Typo word="trafikant" find="\b(t|T)rafikkant(\w*)\b" replace="$1rafikant$2" />
<Typo word="trafikkert" find="\b(t|T)rafikert(e?)\b" replace="$1rafikkert$2" />
<Typo word="turkotatarer/-isk" find="\b(T|t)urko(-| )?[Tt]atar(\w*)\b" replace="$1urkotatar$3" />
<Typo word="turnere" find="\b(T|t)urnér((?:e|ende|er|es|t|te))\b" replace="$1urner$2" />
<Typo word="…tysk/…tysker" find="\b([Aa]ust|[Nn]ord(aust|vest|øst)?|[Ss](yd|ør)(aust|vest|øst)?|[Vv]est|[Øø]st)[ -][Tt]ysk((?:e(n|ne|r)?|er(e|en|ne)?)?s?)\b" replace="$1tysk$5" />

URediger

<Typo word="uruguayansk" find="\b(U|u)ruguayi?sk(e?)\b" replace="$1ruguayansk$2" />
<Typo word="utallige" find="\b(U|u)ttallig((?:e))\b" replace="$1tallig$2" />
<Typo word="ut ifra" find="\b(U|u)t( |-)?i( |-)?fra?\b" replace="$1t ifra" />
<Typo word="uttalte" find="\b(u|U)tal(te|else)\b" replace="$1ttal$2" />
<!-- Retter også «uttalelse». -->
<Typo word="uttrykk" find="\b(U|u)trykk(\w*)" replace="$1ttrykk$2" />

VRediger

<Typo word="(u)vanlig" find="\b(V|v|[Uu]v)anelig((?:e|ere|st|ste)?)\b" replace="$1anlig$2" />
<Typo word="vanskelig" find="\b(V|v)ansklig(\w*)\b" replace="$1anskelig$2" />
<Typo word="vellykket" find="\b(V|v)e(llyk|lykk)et\b" replace="$1ellykket" />
<Typo word="videre" find="\b(V|v)idre((?:for(edl|midl)|før|gåend|komm|s(a|e)lg|send|ut(dann|vikl))(?:e|ing|t)?(\w*)?)\b" replace="$1idere$2" />
<Typo word="…vietnameser/-isk" find="\b([Nn]ord|[Ss](yd|ør))[ |-][Vv]ietnames((?:er|isk)(\w*))\b" replace="$1vietnames$3" />
<Typo word="viking…" find="\b(\w*)(V|v)ikinge((?:borg|fe(rd|stival)|grav|h(jelm|øvding|ær)|konge|skip|tid)(\w*))\b" replace="$1$2iking$3" />
<Typo word="vis-à-vis" find="\b(V|v)is( |-)?(a|à)( |-)?vis\b" replace="$1is-$3-vis" />
<Typo word="vice versa" find="\b(V|v)(ise ver[cs]a|ice verca|i[cs]ever[cs]a)\b" replace="$1ice versa" />
<Typo word="voldelig" find="\b(V|v)oldlig((?:e|ere|st|ste)?)\b" replace="$1oldelig$2" />

WRediger

X–ZRediger

<Typo word="x-akse" find="\b(X|x)[ -][Aa]kse(\w*)\b" replace="$1-akse$2" />
<Typo word="x-kromosom" find="\b(X|x)( |-)?[Kk]romoso[mn](\w*)\b" replace="$1-kromosom$3" />
<Typo word="y-akse" find="\b(Y|y)[ -][Aa]kse(\w*)\b" replace="$1-akse$2" />
<Typo word="y-kromosom" find="\b(Y|y)( |-)?[Kk]romoso[mn](\w*)\b" replace="$1-kromosom$3" />
<Typo word="youtuber" find="\b(Y|y)ou[Tt]uber(\w*)\b" replace="$1outuber$2" />
<Typo word="zanzibarsk" find="\b(Z|z)anzibarisk(\w*)\b" replace="$1anzibarsk$2" />
<Typo word="zimbabwer" find="\b(Z|z)imbabwier(\w*)\b" replace="$1imbabwer$2" />

Æ–ÅRediger

<Typo word="ømtålig" find="\b(ø|Ø)mtålelig\b" replace="$1mtålig" />
<Typo word="østerriksk" find="\b(Ø|ø)ster(r)?i(k)?sk((?:e)?s?)\b" replace="$1sterriksk$4" />
<Typo word="østtimoresisk/-er" find="\b(Ø|ø)s(t|t[Tt]|t-[Tt]|t\s+[Tt])?imores((?:er|isk)(\w*))\b" replace="$1sttimores$3" />

DiverseRediger

<Typo word="Diverse-01" find="\b(\w*)([fF|gG|nN])åes\b" replace="$1$2ås" />
<!-- Retter presens aktiv (av få, gå og nå) «fåes»,«gåes» og «nåes» til fås, gås og nås. (jmfr. Språkrådet og Bokmålsordboka).-->

0–9Rediger

<Typo word="divisjoner (sport)" find="\b(\d{1,3})(.)(-| )?divisjons( |-)?((?:klubb|lag)(\w*))\b" replace="$1.-divisjons$5" />
<!-- endrer for eksempel «1. divisjons klubb» til «1.-divisjonsklubb» -->
<Typo disabled="plasseringer" find="\b(\d{1,3}).(&nbsp;)?(-| )?plass(\w*)\b" replace="$1.-plass$4" />
<Typo word="års…" find="\b(\d{1,3})(-| )?års( |-)?((?:dag|feiring|fest|grense|jubil(e|é)?|lag)(\w*))\b" replace="$1-års$4" />
<!-- endrer for eksempel «100 års jubileum» til «100-årsjubileum» -->
<Typo word="1. og 17. mai-relatert" find="\b1(7)?(.)?(-| )mai(-| )?((?:arrangement|feiring|grunnlov|komit(e|é)|markering|tale|tog)(\w*))\b" replace="1$1. mai-$5" />
<Typo word="22. mars-bevegelsen" find="\b1.( )?(-)?[Mm]ars(-| )?[Bb]evegelsen(s?)\b" replace="22. mars-bevegelsen$4" />
<Typo word="22. juli-relatert" find="\b22(.)?(-| )juli(-| )?((?:attentat|gransk|komit(e|é)|kommisjon|markering|minne(sted)?|rapport|rettssak|saken|sent(er|re)|terror)(\w*))\b" replace="22. juli-$4" />
<Typo word="4. juni-feiring" find="\b4.( )?(-)?[Jj]uni(-| )?[Ff]eiring(\w*)\b" replace="4. juni-feiring$4" />
<Typo word="årstall: fra åååå til åååå" find="\b([Ff]ra \d{4})[–\-](\d{4})\b" replace="$1 til $2" />
<!-- erstatter for eksempel «fra 1990-1995» med «fra 1990 til 1995» -->
<Typo word="årstall: mellom åååå og åååå" find="\b([Mm]ellom \d{4})[–\-](\d{4})\b" replace="$1 og $2" />
<!-- erstatter for eksempel «mellom 1990-1995» med «mellom 1990 og 1995» -->

Generelle skrivereglerRediger

Dato (dag+måned)Rediger

<Typo word="januar" find="\b(\d{1,3})( )?(\.)?( )?[Jj]anuar\b" replace="$1. januar" />
<Typo word="februar" find="\b(\d{1,3})( )?(\.)?( )?[Ff]ebruar\b" replace="$1. februar" />
<Typo word="mars" find="\b(\d{1,3})( )?(\.)?( )?[Mm]ars\b" replace="$1. mars" />
<Typo word="april" find="\b(\d{1,3})( )?(\.)?( )?[Aa]pril\b" replace="$1. april" />
<Typo word="mai" find="\b(\d{1,3})( )?(\.)?( )?[Mm]ai\b" replace="$1. mai" />
<Typo word="juni" find="\b(\d{1,3})( )?(\.)?( )?[Jj]uni\b" replace="$1. juni" />
<Typo word="juli" find="\b(\d{1,3})( )?(\.)?( )?[Jj]uli\b" replace="$1. juli" />
<Typo word="august" find="\b(\d{1,3})( )?(\.)?( )?[Aa]ugust\b" replace="$1. august" />
<Typo word="september" find="\b(\d{1,3})( )?(\.)?( )?[Ss]eptember\b" replace="$1. september" />
<Typo word="oktober" find="\b(\d{1,3})( )?(\.)?( )?[Oo]ktober\b" replace="$1. oktober" />
<Typo word="november" find="\b(\d{1,3})( )?(\.)?( )?[Nn]ovember\b" replace="$1. november" />
<Typo word="desember" find="\b(\d{1,3})( )?(\.)?( )?[Dd]esember\b" replace="$1. desember" />
<Typo word="stor forbokstav april/august" find="\b([Ff]ra|[Tt]il|[Ii]) A(pril|ugust)\b" replace="$1 a$2" />
<Typo word="stor forbokstav februar" find="\b([Ff]ra|[Tt]il|[Ii]) Februar\b" replace="$1 februar" />
<Typo word="stor forbokstav desember" find="\b([Ff]ra|[Tt]il|[Ii]) Desember\b" replace="$1 desember" />
<Typo word="stor forbokstav januar/juni/juli" find="\b([Ff]ra|[Tt]il|[Ii]) J(anuar|u(ni|li))\b" replace="$1 j$2" />
<Typo word="stor forbokstav mars/mai" find="\b([Ff]ra|[Tt]il|[Ii]) Ma(i|rs)\b" replace="$1 ma$2" />
<Typo word="stor forbokstav november" find="\b([Ff]ra|[Tt]il|[Ii]) November\b" replace="$1 november" />
<Typo word="stor forbokstav oktober" find="\b([Ff]ra|[Tt]il|[Ii]) Oktober\b" replace="$1 oktober" />
<Typo word="stor forbokstav september" find="\b([Ff]ra|[Tt]il|[Ii]) September\b" replace="$1 september" />
<Typo word="generell datofix" find="\b(\d{1,3})(\.) ((j(anuar|uni|uli)|februar|m(ai|ars)|a(pril|ugust)|september|oktober|november|desember)),( )?(\d{4})\b" replace="$1. $3 $9" />
<!-- tar bort komma i datoangivelser, som for eksempel i «17. mai, 2021». Regelen skal ligge plassert under andre datoendringsregler. -->

Diakritiske tegnRediger

<Typo word="allé/armé" find="\b(\w*)(A|a)(ll|rm)è(\w*)\b" replace="$1$2$3é$4" />
<Typo word="én" find="\b(È|è)n\b" replace="én"/>
<Typo word="diaré" find="\b(\w*)(D|d)iarè(\w*)\b" replace="$1$2iaré$3"/>
<Typo word="idé" find="\b(\w*)(I|i)dè(\w*)\b" replace="$1$2dé$3"/>
<Typo word="kafé/kupé" find="\b(\w*)(K|k)(af|up)è(\w*)\b" replace="$1$2$3é$4"/>
<Typo word="klisjé" find="\b(\w*)(K|k)lisjè(\w*)\b" replace="$1$2lisjé$3"/>
<Typo word="komité" find="\b(\w*)(K|k)omitè(\w*)\b" replace="$1$2omité$3"/>
<Typo word="moské" find="\b(\w*)(M|m)oskè(\w*)\b" replace="$1$2oské$3"/>
<Typo word="òg" find="\bóg\b" replace="òg"/>
<Typo word="trasé/trofé" find="\b(\w*)(T|t)r(as|of)è(\w*)\b" replace="$1$2r$3é$4"/>
<Typo word="turné" find="\b(\w*)(T|t)urnè(\w*)\b" replace="$1$2urné$3"/>

Prefikser (begynnelser)Rediger

<Typo word="«att…» blir feilaktig stavet «at…»" find="\b(\w*)(a|A)tr((ak(sjon|tiv)|ibu(er|sjon|tt))(\w*))\b" replace="$1$2ttr$3" />
<!-- gjelder: attraktiv/attraksjon, attributt/attribusjon -->
<Typo word="«kom…» blir feilaktig stavet «komm…»" find="\b(\w*)(k|K)omm((?:edie|it(e|é))(\w*))\b" replace="$1$2om$3" />
<Typo word="«komm…» blir feilaktig stavet «kom…»" find="\b(\w*)(K|k)om((and(ant|itt|o)|ent(a|e)(r|tor)|ersi(alis|el(l|t))|isjon|un(i(k|s)|e))(\w*))\b" replace="$1$2omm$3" />
<!-- gjelder kommandant/kommando, kommentar, kommersiell, kommisjon, kommune, kommunist -->
<Typo word="«mis…» blir feilaktig stavet «miss…»" find="\b(\w*)(M|m)iss((?:bruk|dann|for(nøyd|stå)|handl|lykk|nøy|oppfat|t(a|e)nke)(\w*))\b" replace="$1$2is$3" />
<Typo word="«unn…»" find="\b(U|u|[Uu]u)n((?:dra|gikk|gå|skyld|slip|ta|vik|vær)(\w*))\b" replace="$1nn$2" />

Suffikser (endelser)Rediger

<Typo word="…ellt > …elt" find="\b((\w*)[a-zæøå])ellt\b" replace="$1elt"/>
<!-- endrer ALLE ord som ender på «ellt» til «elt», og gjelder ord som «aktuelt», «universelt», «spesielt» og så videre. Endelsen «ellt» kan være riktig på andre språk (som for eksempel svensk) eller i spesielle ord. Regelen bør deaktiveres eller endres hvis den gir for mange feiltreff. -->

Bestemt form flertall av han- og hunkjønnsord på -erRediger

<Typo word="diverse nasjonalitet/opphav" find="\b(\w*)([Aa](frikan|merikan)|[Cc]anadi|[[Ee]urope|[Ii]ndian|[Jj]apan|[Kk](ines|urd)|[Nn]ederlend|[Ss]erb|[Tt]ysk|[Uu]ngar)erene(s?)\b" replace="$1$2erne$5"/>
<!-- merk at endringer i regelen ovenfor medfører at siste variabel kan måtte justeres -->
<Typo word="diverse b" find="\b(\w*)(B|b)rukerene(s?)\b" replace="$1$2rukerne$3"/>
<Typo word="diverse f" find="\b(\w*)(F|f)(e|i|o)(b|ng|rsk)erene(s?)\b" replace="$1$2$3$4erne$5"/>
<Typo word="diverse h" find="\b(\w*)(H|h)e(ng|rsk)erene(s?)\b" replace="$1$2e$3erne$4"/>
<Typo word="diverse l" find="\b(\w*)(L|l)(øp|ær)erene(s?)\b" replace="$1$2$3erne$4"/>
<Typo word="diverse m" find="\b(\w*)(M|m)(est|et|inist)erene(s?)\b" replace="$1$2$3erne$4" />
<Typo word="diverse s" find="\b(\w*)(S|s)(jang|kuld|tand|ylind)erene(s?)\b" replace="$1$2$3rene$4" />
<Typo word="bygger" find="\b(\w*)(B|b)yggerene(s?)\b" replace="$1$2yggerne$3" />
<Typo word="eier" find="\b(\w*)(E|e)ierene(s?)\b" replace="$1$2ierne$3" />
<Typo word="helikopter" find="\b(\w*)(H|h)elikoptere(ne)?(s?)\b" replace="$1$2elikoptre$3$4" />
<Typo word="politiker" find="\b(\w*)(P|p)olitikerene(s?)\b" replace="$1$2olitikerne$3" />
<Typo word="sommer" find="\b(\w*)(S|s)omm(e)rene(s?)\b" replace="$1$2omrene$4" />
<Typo word="spiller" find="\b(\w*)(S|s)p(e|i)llerene(s?)\b" replace="$1$2p$3llerne$4" />
<Typo word="vinter" find="\b(\w*)(V|v)interene(s?)\b" replace="$1$2intrene$3" />

OrdsammensetningerRediger

ForkortelserRediger

<Typo word="BINDESTREk 1" find="\b(OL|VM|EM|NM)\s+(gull|sølv|bronse|medalje)\b" replace="$1-$2" />
<!-- endrer for eksempel «VM sølv» til «VM-sølv» -->
<Typo word="CD/cd" find="\b(C|c)(D|d)('|’)?e((?:n|ne|r)s?)\b" replace="$1$2-e$4" />
<!-- gjelder compact disc -->
<Typo word="…-cd" find="\b([Bb]onus|[Cc]over|[Dd]obbel|[Hh]its|[Ii]nstallasjons|[Jj]ule|[Kk]onsert|[Ll]ive|[Ll]yd|[Mm]a(ks|x)i|[Mm]usikk|[Pp]romo|[Rr]ocke|[Ss]amle|[Ss]olo)(-| )(CD|cd)\b" replace="$1-$4" />
<Typo word="cd-…" find="\b(C|c)(D|d)(-| )((?:bo(ks|x)|format|plat|singel|spill|spor|stasjon|utgave|utgivels)(\w*))\b" replace="$1$2-$4" />
<Typo word="DJ/dj" find="\b(D|d)(J|j)('|’)?(e|ing)((?:en|n|ne|r)s?)\b" replace="$1$2-$4$5" />
<!-- gjelder disc jockey -->
<Typo word="…-dj" find="\b([Gg]jeste|[Hh]iphop|[Hh]ouse|[Kk]lubb|[Rr]adio|[Vv]ideo)(-| )(DJ|dj)\b" replace="$1-$3" />
<Typo word="dj-…" find="\b(D|d)(J|j)(-| )((?:boks|crew|duo|konkurranse|mi(ks|x)|plat|team)(\w*))\b" replace="$1$2-$4" />
<Typo word="DVD/dvd" find="\b(D|d)(V|v)(D|d)('|’)?e((?:n|ne|r)s?)\b" replace="$1$2$3-e$5" />
<!-- gjelder digital versatile disc -->
<Typo word="EP" find="\bEP('|’)?e((?:n|ne|r)s?)\b" replace="EP-e$2" />
<!-- gjelder extended play. Kan også skrives ep -->
<Typo word="LP" find="\bLP('|’)?e((?:n|ne|r)s?)\b" replace="LP-e$2" />
<!-- gjelder langspillplate. Kan også skrives lp -->
<Typo word="PC/pc" find="\b(P|p)(C|c)('|’)?e((?:n|ne|r)s?)\b" replace="$1$2-e$4" />
<!-- gjelder personal computer -->
<Typo word="…-pc" find="\b([Hh]jemme|[Ll]omme|[Mm](ini|ulitimedia)|[Nn]ett|[Tt]ablet)(-| )(PC|pc)\b" replace="$1-$4" />
<Typo word="pc-…" find="\b(P|p)(C|c)(-| )((?:avdeling|komponent|marked|produsent|spill|stue|tastatur)(\w*))\b" replace="$1$2-$4" />
<Typo word="SP" find="\bSP('|’)?e((?:n|ne|r)s?)\b" replace="SP-e$2" />
<!-- gjelder singelplate. Kan også skrives sp -->
<Typo word="TV" find="\bTV('|’)?e((?:n|ne|r)s?)\b" replace="TV-e$2" />
<!-- gjelder televisjon. Kan også skrives tv -->
<Typo word="…-tv" find="\b([Bb]arne|[Dd]rama|[Kk]abel|[Mm]ini|Netflix|[Nn]ett|[Tt]hriller|Viaplay)(-| )(TV|tv)\b" replace="$1-$3" />
<Typo word="tv-…" find="\b(T|t)(V|v)(-| )((?:aksjon|drama|film|kanal|kjendis|personlighet|produ(ksjon|sent)|program|publikum|reporter|rettighet|se(er|nding|ri)|skjerm|st(asjon|jern)|team)(\w*))\b" replace="$1$2-$4" />

Utelatt dobbel konsonantRediger

<Typo word="…g+gjøre/gjort" find="\b(\w*)([Ff]erdi|[Gg]yldi|[Mm]uli|[Nn]ytti|[Oo]ffentli|[Ss](tend|ynl)i|[Tt]ydeli|[Vv]irkeli)gj((?:ord|ort|ør)(\w*))\b" replace="$1$2ggj$4"/>

Utelatt fuge-sRediger

<Typo word="abonnements…" find="\b(\w*)(A|a)bbonnement((?:av(gift|tale)|kort|pris|salg)(\w*))\b" replace="$1$2bonnements$3" />
<Typo word="bryllup…" find="\b(\w*)(B|b)ryllup((?:dag|fest|gav|gjest|invitasjon|kak|marsj|n(a|e)tt|reis|s(ang|eremoni))(\w*))\b" replace="$1$2ryllups$3" />
<Typo word="fengsels…" find="\b(\w*)(F|f)engsel((?:avdeling|b(etjent|ygning)|celle|direktør|mur|opphold|prest|s(kole|traff|ykehus)|v(akt|vesen)|år)(\w*))\b" replace="$1$2engsels$3" />
<Typo word="krigs…" find="\b(\w*)(K|k)rig((?:f(ang|artøy|ilm|orbryt)|s(eiler|k(ad|ip)|p(ell|ill)))(\w*))\b" replace="$1$2rigs$3" />
<Typo word="krigsskole" find="\b(\w*)(K|k)rigskole((?:n|ne|r)?(s)?)\b" replace="$1$2rigsskole$3" />
<!-- eget oppslag for å hindre korrigeringer i «krigskollegie» -->
<Typo word="kringkasting…" find="\b(K|k)ringkast(n)?ing(s)?((?:avgift|lisens|union)(\w*))\b" replace="$1ringkastings$4" />
<Typo word="landslagsspiller/-sjef…" find="\b(\w*)(l|L)andslags((?:pill|jef|ammenheng)(\w*))\b" replace="$1$2andslagss$3" />
<Typo word="minoritetsspråk" find="\b(\w*)(M|m)inoritetspråk(\w*)\b" replace="$1$2inoritetsspråk$3" />
<Typo word="produksjons…" find="\b(\w*)?(P|p)roduksjons((?:elskap|erie|jef|tans|ted|tøtte)(\w*))\b" replace="$1$2roduksjonss$3" />
<Typo word="samarbeids…" find="\b(\w*)(S|s)am(m)?arbeid((?:avtal|organ|p(artner|roblem)|utvalg|vilj|ånd)(\w*))\b" replace="$1$2amarbeids$4" />
<Typo word="rettss…" find="\b(R|r|[Ff]olker|[Hh]øyester|[Oo]ppdr|[Rr]iksr|[Åå]ndedr)etts((?:ak|al|elskap|ikkerhet|osiologi|tat|tridig|ubjekt|ystem)(?:a|e|en|ene|er|et)?s?)\b" replace="$1ettss$2" />
<Typo word="…seremoni" find="\b([Aa]vslutning|[Åå]pning)seremoni(\w*)\b" replace="$1sseremoni$2" />
<Typo word="skadeserstatning" find="\b(\w*)skadeerstatning(\w*)\b" replace="$1skadeserstatning$2" />
<!-- Obs: Vær oppmerksom på «krigsskadeserstatning» -->
<Typo word="…skatt" find="\b([Bb]edrift|[Ee]iendom|[Ff]ormue|[Ff]ylke|[Ii]nntekt|[Kk]rig|[Ss]elskap|[Vv]elferd)skatt(\w*)\b" replace="$1sskatt$2" />
<Typo word="stab…/stat…" find="\b(\w*)(S|s)ta(b|t)s((?:ekretær|jef|katt|t(yre|øtte))(\w*))\b" replace="$1$2ta$3ss$4" />
<Typo word="tilfredsstille" find="(\w*)(T|t)ilfredstil(\w*)\b" replace="$1$2ilfredsstil$3" />
<Typo word="ungdomsskole" find="(U|u)ngdomsk(o|u)le(\w*)\b" replace="$1ngdomssk$2le$3" />
<Typo word="universitetssykehus" find="(U|u)niversitets(juk|yk)ehus(\w*)\b" replace="$1niversitetss$2ehus$3" />
<Typo word="velferdsstat" find="(\w*)(V|v)elferdstat(\w*)\b" replace="$1$2elferdsstat$3" />

EgennavnRediger

Land, byer og geografiRediger

<Typo word="Abkhasia" find="\b(A|a)bkas((?:er|ia|isk)(\w*))\b" replace="$1bkhas$2" />
<Typo word="Abu Dhabi" find="\b[Aa]bu( |-)?[Dd](h?)ab[iy](s?)\b" replace="Abu Dhabi$3" />
<Typo word="Afghanistan" find="\b[Aa]fganistan(s?)\b" replace="Afghanistan$1" />
<Typo word="Afrikas horn" find="\bAfrikas\s+Horn(s?)\b" replace="Afrikas horn$1" />
<Typo word="Amerikansk Samoa" find="\b[Aa]merikansk[ -][Ss]amoa(s?)\b" replace="Amerikansk Samoa$1" />
<Typo word="Amerikas forente stater" find="\b[Aa]merikas\s+[Ff]orente\s+[Ss]tater(s?)\b" replace="Amerikas forente stater$1" />
<Typo word="Andorra la Vella" find="\b[Aa]ndorra[ -][Ll]a( |-)?[Vv]ella(s?)\b" replace="Andorra la Vella$2" />
<Typo word="Aserbajdsjan(-er/-sk)" find="\b(A|a)serba[ijy](d|ds)[ijy]an(\w*)\b" replace="$1serbajdsjan$3" />
<Typo word="Beijing" find="\bBe(ij|ji)ng(s?)\b" replace="Beijing$2" />
<Typo word="Catalonia" find="\bKatalonia(s?)\b" replace="Catalonia$1" />
<Typo word="Chișinău" find="\bChi[sš]inau(s?)\b" replace="Chișinău$1" />
<Typo word="Costa Rica" find="\bCosta[ -][Rr]i[ck]a(s?)\b" replace="Costa Rica$1" />
<Typo word="Curaçao" find="\bCuracao(s?)\b" replace="Curaçao$1" />
<Typo word="Dar-es-Salaam" find="\b[Dd]ar[- ][AaEe]s( |-)?[Ss]ala(a)?m(s?)\b" replace="Dar-es-Salaam$3" />
<Typo word="De amerikanske Jomfruøyer" find="\b[Dd]e\s+[Aa]merikanske\s+[Jj]omfruøy(ene|er)(s?)\b" replace="De amerikanske Jomfruøyer$2" />
<Typo word="De britiske Jomfruøyer" find="\b[Dd]e\s+[Bb]ritiske\s+[Jj]omfruøy(ene|er)(s?)\b" replace="De britiske Jomfruøyer$2" />
<Typo word="De forente arabiske emirater" find="\b([Dd]e\s+)?[Ff]oren(ede|te)\s+[Aa]rabiske\s+[Ee]mirat(er|ene)(s?)\b" replace="De forente arabiske emirater$4" />
<Typo word="De forente stater" find="\b[Dd]e\s+[Ff]orente\s+[Ss]tater(s?)\b" replace="De forente stater$1" />
<Typo word="Den arabiske halvøy" find="\b([Dd]en\s+)?[Aa]rabiske\s+[Hh]alvøy(a|en)?(s?)\b" replace="Den arabiske halvøy$3" />
<Typo word="Den demokratiske republikk Kongo" find="\b([Dd]en\s+)?[Dd]emokratiske\s+[Rr]epublikk(en)?\s+[Kk]ongo(s?)\b" replace="Den demokratiske republikk$2 Kongo$3" />
<Typo word="Den dominikanske republikk" find="\b([Dd]en\s+)?[Dd]ominikanske\s+[Rr]epublikk(en)?(s?)\b" replace="Den dominikanske republikk$3" />
<Typo word="De nederlandske Antiller" find="\b([Dd]e\s+)?[Nn]ederlandske\s+[Aa]ntill(ene|er)?(s?)\b" replace="De nederlandske Antiller$3" />
<Typo word="Den iberiske halvøy" find="\b([Dd]en\s+)?[Ii]beriske\s+[Hh]alvøy(a|en)?(s?)\b" replace="Den iberiske halvøy$3" />
<Typo word="Den sentralafrikanske republikk" find="\b([Dd]en\s+)?[Ss]entralafrikanske\s+[Rr]epublikk(en)?(s?)\b" replace="Den sentralafrikanske republikk$3" />
<Typo word="Den skandinaviske halvøy" find="\b([Dd]en\s+)?[Ss]kandinaviske\s+[Hh]alvøy(a|en)?(s?)\b" replace="Den skandinaviske halvøy$3" />
<Typo word="Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia" find="\b([Dd]en\s+)?[Tt]idligere\s+[Jj]ugoslaviske [Rr]epublikk(en)?\s+[Mm]a[ck]edonia(s?)\b" replace="Den tidligere jugoslaviske republikk$2 Makedonia$3" />
<Typo word="Den tsjekkiske republikk" find="\b​([Dd]en\s+)?[Tt]sjekkiske\s+[Rr]epublikk(en)?(s?)\b" replace="Den tsjekkiske republikk$3" />
<Typo word="Den tyske demokratiske republikk" find="\b([Dd]en\s+)?[Tt]yske\s+[Dd]emokratiske\s+[Rr]epublikk(en)?(s?)\b" replace="Den tyske demokratiske republikk$3" />
<Typo word="De pelagiske øyer" find="\b[Dd]e\s+[Pp]elagiske\s+[Øø]ye(ne|r)?(s?)\b" replace="De pelagiske øyer$2" />
<Typo word="Den persiske bukt" find="\b([Dd]en\s+)?[Pp]ersiske\s+[Bb]ukt(a|en)?(s?)\b" replace="Den persiske bukt$3" />
<Typo word="De små Antiller" find="\b[Dd]e\s+[Ss](må|tore)\s+[Aa]ntille(ne|r)?(s?)\b" replace="De s$1 Antiller$3" />
<Typo word="De små/store Sundaøyer" find="\b[Dd]e\s+[Ss](må|tore)\s+[Ss]unda(-)?øye(ne|r)?(s?)\b" replace="De s$1 Sundaøyer$4" />
<Typo word="Det arabiske hav" find="\b([Dd]et\s+)?[Aa]rabiske\s+[Hh]av(et)?(s?)\b" replace="Det arabiske hav$3" />
<Typo word="Det fjerne østen" find="\b[Dd]et\s+[Ff]j[eæ]rne\s+[Øø]sten(s?)\b" replace="Det fjerne østen$1" />
<Typo word="Det indiske hav" find="\b([Dd]et\s+)?[Ii]ndiske\s+[Hh]av(et)?(s?)\b" replace="Det indiske hav$3" />
<Typo word="Det karibiske/kaspiske hav" find="\b([Dd]et\s+)?[Kk]a(ribiske|spiske)\s+[Hh]av(et)?(s?)\b" replace="Det ka$2 hav$4" />
<Typo word="Det nære østen" find="\b[Dd]et\s+[Nn]ære\s+[Øø]sten(s?)\b" replace="Det nære østen$1" />
<Typo word="District of Columbia" find="\b[Dd]istri[ck]t\s+[Oo]f\s+Col[ou]mbia(s?)\b" replace="District of Columbia$1" />
<Typo word="Ekvatorial-Guinea" find="\b[Ee]kvatorial( |-)?[Gg]uinea(s?)\b" replace="Ekvatorial-Guinea$2" />
<Typo word="Elfenbenskysten" find="\bElfenbe(i)?n(s)?kysten(s?)\b" replace="Elfenbe$1nskysten$3" />
<Typo word="Falklandsøyene/-krigen" find="\b[Ff]alkland((?:krig|øyene)(\w*))\b" replace="Falklands$2" />
<Typo word="Fernando Póo" find="\bFernando[ -][Pp][oó][oó](s?)\b" replace="Fernando Póo$1" />
<Typo word="Filippinene" find="\bFil(l)?ip(p)?inene(s?)\b" replace="Filippinene$3" />
<Typo word="Galápagosøyene" find="\bG[aá]l[aá]p[aá]gos(øyene(s)?)?\b" replace="Galápagos$1" />
<Typo word="Grønland" find="\bGrønnland(s?)\b" replace="Grønland$1" />
<Typo word="IJssel" find="\bIjssel((?:meer|stein)?s?)\b" replace="IJssel$1" />
<Typo word="Indokina" find="\b[Ii]ndo( |-)?[Kk]ina(s?)\b" replace="Indokina$2" />
<Typo word="Israel" find="\bIsreal(s?)\b" replace="Israel$1" />
<Typo word="Kapp det gode håp" find="\b[Kk]app[ -][Dd]et[ -][Gg]ode[ -][Hh]å[bp](s?)\b" replace="Kapp det gode håp$1" />
<Typo word="Kapp Verde" find="\b[Kk]app( |-)?[Vv]erde(øy|-øy)?(ene)?(s?)\b" replace="Kapp Verde$2$3$4" />
<Typo word="Kasakhstan" find="\b[Kk]a(s|ss)a(k|kh|kkh)stan(s?)\b" replace="Kasakhstan$3" />
<Typo word="KwaZulu-Natal" find="\b[Kk]wa\W?[Zz]ulu\W?[Nn]atal(s?)\b" replace="KwaZulu-Natal$1" />
<Typo word="Lesotho/-er" find="\b(L|l)esoto((?:er)?(?:e|en|ne)?s?)\b" replace="$1esotho$2" />
<Typo word="Liechtenstein" find="\b[Ll]ichtenstein(s?)\b" replace="Liechtenstein$1" />
<Typo word="Lilleasia" find="\b[Ll]ille( |-)?[Aa]sia(s?)\b" replace="Lilleasia$2" />
<Typo word="Midtøsten" find="\b[Mm]idt[ -][Øø]sten(s?)\b" replace="Midtøsten$1" />
<Typo word="Mikronesiaføderasjonen" find="\b[Mm]ikronesia[ -][Ff]øderasjonen(s?)\b" replace="Mikronesiaføderasjonen$1" />
<Typo word="Mississippi" find="\b[Mm]i(?:s(?:ss+|)is+ip+|s+is(?:ss+|)ip+|s+is+ip(?:pp+|))i(s?)\b" replace="Mississippi$1"/>
<!-- gjelder ikke filmtittelen «La sirène du Mississipi»  -->
<Typo word="Nagorno-Karabakh" find="\b[Nn]agorno(-| )?[Kk]arabak(h)?(s?)\b" replace="Nagorno-Karabakh$3" />
<Typo word="Newfoundland" find="\bNew[ -][Ff]oundland(s?)\b" replace="Newfoundland$1" />
<Typo word="New Zealand" find="\b[Nn]ew[- ][Zz](ea|ee)land(s?)\b" replace="New Zealand$2" />
<Typo word="Ny-Caledonia" find="\b[Nn]y(-| )?[CKck]aledonia(s?)\b" replace="Ny-Caledonia$2" />
<Typo word="Ny-Guinea" find="\b[Nn]y(-| )?[Gg]uinea(s?)\b" replace="Ny-Guinea$2" />
<Typo word="Ny-Hebridene" find="\b[Nn]y(-| )?[Hh]ebridene(s?)\b" replace="Ny-Hebridene$2" />
<Typo word="Ny-Spania" find="\b[Nn]y(-| )?Spania(s?)\b" replace="Ny-Spania$2" />
<Typo word="Ny-Zealand" find="\b[Nn]y(-| )?[Zz](ea|ee)land(s?)\b" replace="Ny-Zealand$3" />
<Typo word="Ny-Ålesund" find="\b[Nn]y[ -][Åå]lesund(s?)\b" replace="Ny-Ålesund$1" />
<Typo word="Papeete" find="\bPa(ppee|ppe|pe)te(e)?(s?)\b" replace="Papeete$3" />
<Typo word="Papua Ny-Guinea" find="\b[Pp]apu?a[ -][Nn]y( |-)?[Gg]uinea(s?)\b" replace="Papua Ny-Guinea$2" />
<Typo word="Port-au-Prince" find="\b[Pp]ort[ -][Aa]u(-| )?[Pp]rince(s?)\b" replace="Port-au-Prince$2" />
<Typo word="Priština" find="\bPri[sŝșş]tina(s?)\b" replace="Priština$1" />
<Typo word="Rio de Janeiro" find="\b[Rr][iíì]o\s+[Dd]e( |-)?[Jj]aneiro(s?)\b" replace="Rio de Janeiro$2" />
<Typo word="São Paulo" find="\b[Ss][aáàâã]o\s+Paulo(s?)\b" replace="São Paulo$1" />
<Typo word="São Tomé" find="\b[Ss][aáàâã]o\s+Tom[eéè](s?)\b" replace="São Tomé$1" />
<Typo word="São Tomé og Príncipe" find="\b[Ss][aãâ]o\s+[Tt]om[eéè]\s+[Oo]g\s+[Pp]r[iíì]n[cs][iíì]pe(s?)\b" replace="São Tomé og Príncipe$1" />
<Typo word="Sovjetunionen" find="\b[Ss]ov[ij]et\W?[Uu]n[ij]onen(s?)\b" replace="Sovjetunionen$1" />
<Typo word="Sri Lanka" find="\b[Ss](ir|ri)( |-)?[Ll]an[ck]a(s?)\b" replace="Sri Lanka$3" />
<Typo word="Storbritannia" find="\b[Ss]torbrit(t)?an(n)?ia(s?)\b" replace="Storbritannia$3" />
<Typo word="Tallinn" find="\bTallin(s?)\b" replace="Tallinn$1" />
<Typo word="Tierra del Fuego" find="\b[Tt]ierra[ -][Dd]el(-| )?[Ff]uego(s?)\b" replace="Tierra del Fuego$2" />
<Typo word="Tsjekkia/-er/-isk" find="\b(T|t)jekk((?:er|ia|isk)(\w*))\b" replace="$1sjekk$2" />
<Typo word="Tsjetsjenia/-sk" find="\b(T|t)(j|sj)et(j|sj)en((er|ia|sk)(\w*))\b" replace="$1sjetsjen$4" />
<Typo word="Turks- og Caicosøyene" find="\b[Tt]urks(-)?\s+[Oo]g\s+[Cc]ai[ck]os(øyene|-øyene)(s?)?\b" replace="Turks- og Caicosøyene$3" />
<Typo word="Valletta" find="\bVa(lett|llet)a(s?)\b" replace="Valletta$2" />
<Typo word="Warszawa" find="\bWar(sa|za)[vw]a((?:pakt)?(?:land)?(?:a|en|et|ene)?s?)\b" replace="Warszawa$2" />
<Typo word="Yaoundé" find="\bYaounde(s?)\b" replace="Yaoundé$1" />
<Typo word="Østerrike/østerriker" find="\b(Ø|ø)sterike((?:r|re|ren|rne)?s?)\b" replace="$1sterrike$2" />

Bindestrek og egennavn («A-B»)Rediger

<Typo word="Aust-A…" find="\b[Aa]ust( |-)?[Aa]((?:frika|gder|sia|urdal)s?)\b" replace="Aust-A$2" />
<Typo word="Aust-Agder" find="\b[Ø]st( |-)?[Aa]gder(s?)\b" replace="Aust-Agder$2" />
<Typo word="Aust- og Vest-Agder" find="\b[Aa]ust( )?(-)?[Oo]g( |-)?[Vv]est( )?(-)?[Aa]gder(s?)\b" replace="Aust- og Vest-Agder$6" />
<Typo word="Aust-E…" find="\b[Aa]ust( |-)?[Ee]((?:uropa)s?)\b" replace="Aust-E$2" />
<Typo word="Latin-Amerika" find="\b[Ll]atin( |-)?[Aa]merika(s?)\b" replace="Latin-Amerika$2" />
<Typo word="Mellom-Amerika" find="\b[Mm]ellom(-)?[Aa]merika(s?)\b" replace="Mellom-Amerika$2" />
<Typo word="Mellom-Europa" find="\b[Mm]ellom(-)?[Ee]uropa(s?)\b" replace="Mellom-Europa$2" />
<Typo word="Midt-Norge" find="\b[Mm]idt( |-)?[Nn]orge(s?)\b" replace="Midt-Norge$2" />
<Typo word="Nord-A…" find="\b[Nn]ord( |-)?[Aa]((?:frika|merika|sia)s?)\b" replace="Nord-A$2" />
<Typo word="Nord-Atlanteren" find="\b[Nn]ord( |-)?[Aa]tlanter((?:en|havet)(s?))\b" replace="Nord-Atlanter$2" />
<Typo word="Nord-Europa" find="\b[Nn]ord( |-)?[Ee]uropa(s?)\b" replace="Nord-Europa$2" />
<Typo word="Nord-Fron" find="\b[Nn]ord( |-)?[Ff]ron(s?)\b" replace="Nord-Fron$2" />
<Typo word="Nord-Irland" find="\b[Nn]ord( |-)?[Ii]rland(s?)\b" replace="Nord-Irland$2" />
<Typo word="Nord-K…" find="\b[Nn]ord( |-)?[Kk]((?:orea|ypros)s?)\b" replace="Nord-K$2" />
<Typo word="Nord-Makedonia" find="\b[Nn]ord( |-)?[Mm]a[ck]edonia(s?)\b" replace="Nord-Makedonia$2" />
<Typo word="Nord-Marianene" find="\b[Nn]ord( |-)?[Mm]arianene(s?)\b" replace="Nord-Marianene$2" />
<Typo word="Nord-Norge" find="\b[Nn]ord[ -][Nn]orge(s?)\b" replace="Nord-Norge$1" />
<Typo word="Nord-Odal" find="\b[Nn]ord( |-)?[Oo]dal(s?)\b" replace="Nord-Odal$2" />
<Typo word="Nord-Rhodesia" find="\b[Nn]ord( |-)?[Rr]hodesia(s?)\b" replace="Nord-Rhodesia$2" />
<Typo word="Nord-T…" find="\b[Nn]ord( |-)?[Tt]((?:r(oms|øndelag))s?)\b" replace="Nord-T$2" />
<Typo word="Nord-Vietnam" find="\b[Nn]ord( |-)?[Vv]ietnam(s?)\b" replace="Nord-Vietnam$2" />
<Typo word="Nordøst-A…" find="\b[Nn]ord(au|ø)st( |-)?[Aa]((?:frika|merika|sia)s?)\b" replace="Nord$1st-A$3" />
<Typo word="Sentral-A…" find="\b[Ss]entral( |-)?[Aa]((?:frika|merika|sia)s?)\b" replace="Sentral-A$2" />
<Typo word="Sentral-Europa" find="\b[Ss]entral( |-)?[Ee]uropa(s?)\b" replace="Sentral-Europa$2" />
<Typo word="Stor-Elvdal" find="\b[Ss]tor( |-)?[Ee]lvdal(s?)\b" replace="Stor-Elvdal$2" />
<Typo word="Sør-A…" find="\b[Ss](yd|ør)( |-)?[Aa]((?:frika|merika|sia|urdal)s?)\b" replace="S$1-A$3" />
<Typo word="Sør-Atlanteren" find="\b[Ss]ør( |-)?[Aa]tlanter((?:en|havet)(s?))\b" replace="Sør-Atlanter$2" />
<Typo word="Sør-E…" find="\b[Ss](yd|ør)( |-)?[Ee]((?:ngland|uropa)s?)\b" replace="S$1-E$3" />
<Typo word="Sør-Fron" find="\b[Ss]ør( |-)?[Ff]ron(s?)\b" replace="Sør-Fron$2" />
<Typo word="Sør-K…" find="\b[Ss](yd|ør)( |-)?[Kk]((?:orea|ypros)s?)\b" replace="S$1-K$3" />
<Typo word="Sør-Odal" find="\b[Ss]ør( |-)?[Oo]dal(s?)\b" replace="Sør-Odal$2" />
<Typo word="Sør-Rhodesia" find="\b[Ss](yd|ør)( |-)?[Rr]hodesia(s?)\b" replace="S$1-Rhodesia$3" />
<Typo word="Sør-T…" find="\b[Ss](yd|ør)( |-)?[Tt]((?:r(oms|øndelag))s?)\b" replace="Sør-T$3" />
<Typo word="Sør- og Midt-Troms" find="\b[Ss]ør(-)?( )?[Oo]g( |-)?[Mm]idt( |-)?[Tt]roms\b" replace="Sør- og Midt-Troms" />
<Typo word="Sør-V…" find="\b[Ss](yd|ør)( |-)?[Vv]((?:aranger|ietnam)s?)\b" replace="S$1-V$3" />
<Typo word="Sørøst-A…" find="\b[Ss](yd|ør)(au|ø)st( |-)?[Aa]((?:frika|sia|ustralia)s?)\b" replace="S$1$2st-A$4" />
<Typo word="Vest-A…" find="\b[Vv]est( |-)?[Aa]((?:frika|gder|sia)s?)\b" replace="Vest-A$2" />
<Typo word="Vest-Berlin" find="\b[Vv]est( |-)?Berlin(s?)\b" replace="Vest-Berlin$2" />
<Typo word="Vest-E…" find="\b[VV]est( |-)?[Ee]((?:uropa)s?)\b" replace="Vest-E$2" />
<Typo word="Vest-Finnmark" find="\b[Vv]est( |-)?[Ff]in(n)?mark(s?)\b" replace="Vest-Finnmark$3" />
<Typo word="Vest-S…" find="\b[Vv]est( |-)?[Ss]((?:ahara|amoa)s?)\b" replace="Vest-S$2" />
<Typo word="Vest-Tyskland" find="\b[Vv]est( |-)?[Tt]yskland(s?)\b" replace="Vest-Tyskland$2" />
<Typo word="Øst-A…" find="\b[Øø]st( |-)?[Aa]((?:frika|sia)s?)\b" replace="Øst-A$2" />
<Typo word="Øst-Berlin" find="\b[Øø]st( |-)?Berlin(s?)\b" replace="Øst-Berlin$2" />
<Typo word="Øst-E…" find="\b[Øø]st( |-)?[Ee]((?:ngland|uropa)s?)\b" replace="Øst-E$2" />
<Typo word="Øst-Finnmark" find="\b[Øø]st( |-)?[Ff]in(n)?mark(s?)\b" replace="Øst-Finnmark$3" />
<Typo word="Øst-T…" find="\b[Øø]st( |-)?[Tt]((?:imor|yskland)s?)\b" replace="Øst-T$2" />

Egennavn og generisk "ledd" («A b»)Rediger

<Typo word="domkirke" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Domkirke\b" replace="$1$2domkirke" />
<Typo word="flyplass" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Flyplass\b" replace="$1$2flyplass" />
<Typo word="fylke" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Fylke\b" replace="$1$2fylke" />
<Typo word="fylkeskommune" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Fylke(s)?kom(m)?une\b" replace="$1$2fylkeskommune" />
<Typo word="internasjonale lufthavn" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)[Ii]nternasjonale [Ll]ufthavn\b" replace="$1$2internasjonale lufthavn" />
<Typo word="kommune" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Kommune\b" replace="$1$2kommune" />
<Typo word="lääni" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Lääni\b" replace="$1$2lääni" />
<Typo word="län" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Län\b" replace="$1$2län" />
<Typo word="landskapsvernområde" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Landskap(s)?vernområde\b" replace="$1$2landskapsvernområde" />
<Typo word="lufthavn" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Lufthavn\b" replace="$1$2lufthavn" />
<Typo word="naturreservat" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Natur(r)?eservat\b" replace="$1$2naturreservat" />
<Typo word="nasjonalpark" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Nasjonalpark\b" replace="$1$2nasjonalpark" />
<Typo word="rådhus" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Rådhus\b" replace="$1$2rådhus" />
<Typo word="skole" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Skole\b" replace="$1$2skole" />
<Typo word="stasjon" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Stasjon\b" replace="$1$2stasjon" />
<Typo word="tingrett" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Tingrett\b" replace="$1$2tingrett" />
<Typo word="ungdomsskole" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Ungdomsskole\b" replace="$1$2ungdomsskole" />
<Typo word="universitetssykehus" find="([a-zæøåäö] ) ?(\[*)Universitetss(ju|yk)ehus\b" replace="$1$2universitetss$3ehus" />

Stedsnavn i NorgeRediger

<Typo word="Aurskog-Høland" find="\b[Aa]urskog[ -][Hh]øland(s?)\b" replace="Aurskog-Høland$1" />
<Typo word="Brumunddal" find="\bBru(m|mm)un(d|dd)al(s?)\b" replace="Brumunddal$3" />
<Typo word="Evje og Hornnes" find="\b[Ee]vje[ -][Oo]g[ -][Hh]orn(n)?es('?)\b" replace="Evje og Hornnes$2" />
<Typo word="Mo i Rana" find="\b[Mm]o[ -][Ii][ -][Rr]ana(s?)\b" replace="Mo i Rana$1" />
<Typo word="Møre og Romsdal" find="\b[Mm]øre[ -][Oo]g[ -][Rr]omsdal(s?)\b" replace="Møre og Romsdal$1" />
<Typo word="Namsskogan" find="\bNamskogan(s?)\b" replace="Namsskogan$1" />
<Typo word="Nore og Uvdal" find="\b[Nn]ore[ -][Oo]g[ -][Uu]vdal(s?)\b" replace="Nore og Uvdal$1" />
<Typo word="Sogn og Fjordane" find="\b[Ss]ogn(-)?( )?[Oo]g( |-)?[Ff]jord[ae]ne(s)?\b" replace="Sogn og Fjordane$4" />

Statlig eller offentlig virksomhet i NorgeRediger

<Typo word="Bane NOR" find="\bBane(-| )?[Nn][Oo][Rr](s?)\b" replace="Bane NOR$2" />
<Typo word="Meteorologisk institutt" find="\b[Mm]eteorologisk\s+Institutt(s?)\b" replace="Meteorologisk institutt$1" />
<Typo word="Nasjonal kommunikasjonsmyndighet" find="\bNasjonal\s+Kommunikasjonsmyndighet(s?)\b" replace="Nasjonal kommunikasjonsmyndighet$2" />
<Typo word="Nasjonal sikkerhetsmyndighet" find="\bNasjonal\s+Sikkerhetsmyndighet(s?)\b" replace="Nasjonal sikkerhetsmyndighet$1" />
<Typo word="Nord universitet" find="\bNord\s+Universitet(s?)\b" replace="Nord universitet$1" />
<Typo word="Norges forskningsråd" find="\bNorges\s+Forskningsråd(s?)\b" replace="Norges forskningsråd$1" />
<Typo word="Norsk film(fond/institutt/utvikling)" find="\b[Nn]orsk\s+[Ff]ilm((?:fond|institutt|utvikling)s?)\b" replace="Norsk film$1" />
<Typo word="Norsk polarinstitutt" find="\bNorsk\s+Polarinstitutt(s?)\b" replace="Norsk polarinstitutt$1" />
<Typo word="Norsk utenrikspolitisk institutt" find="\b[Nn]orsk\s+[Uu]tenrikspolitisk\s+[Ii]nstitutt(s?)\b" replace="Norsk utenrikspolitisk institutt$1" />
<Typo word="Oslo byarkiv/byfogdembete/bystyre" find="\bOslo\s+By((?:arkiv|fogdembete|styre)(s?))\b" replace="Oslo by$1" />
<Typo word="Post- og teletilsynet" find="\b[Pp]ost(-| )?[Oo]g\s+[Tt]eletilsynet(s?)\b" replace="Post- og teletilsynet$2" />
<Typo word="Samordna opptak" find="\bSamordna\s+Opptak(s?)\b" replace="Samordna opptak$1" />
<Typo word="Statens arbeidsmiljøinstitutt" find="\b[Ss]tatens\s+[Aa]rbeidsmiljøinstitutt(s?)\b" replace="Statens arbeidsmiljøinstitutt$1" />
<Typo word="Statens dyrehelsetilsyn" find="\b[Ss]tatens\s+[Dd]yrehelsetilsyn(s?)\b" replace="Statens dyrehelsetilsyn$1" />
<Typo word="Statens eldreråd" find="\b[Ss]tatens\s+[Ee]ldreråd(s?)\b" replace="Statens eldreråd$1" />
<Typo word="Statens helsetilsyn" find="\b[Ss]tatens\s+[Hh]elsetilsyn(s?)\b" replace="Statens helsetilsyn$1" />
<Typo word="Statens innkrevingssentral" find="\b[Ss]tatens\s+[Ii]nnkrevingssentral(s?)\b" replace="Statens innkrevingssentral$1" />
<Typo word="Statens jernbanetilsyn" find="\b[Ss]tatens\s+[Jj]ernbanetilsyn(s?)\b" replace="Statens jernbanetilsyn$1" />
<Typo word="Statens kartverk" find="\b[Ss]tatens\s+[Kk]artverk(s?)\b" replace="Statens kartverk$1" />
<Typo word="Statens legemiddelverk/lånekasse" find="\b[Ss]tatens\s+[Ll](egemiddelverk|ånekasse)(s?)\b" replace="Statens l$1$2" />
<Typo word="Statens naturoppsyn" find="\b[Ss]tatens\s+[Nn]aturoppsyn(s?)\b" replace="Statens naturoppsyn$1" />
<Typo word="Statens pensjonskasse" find="\b[Ss]tatens\s+[Pp]ensjonskasse(s?)\b" replace="Statens pensjonskasse$1" />
<Typo word="Statens s…" find="\b[Ss]tat(ens|istisk)\s+[Ss]((?:entral|jøkart|tråle)(byrå|ver(k|n))(s)?)\b" replace="Stat$1 s$2" />
<Typo word="Statens vegvesen" find="\b[Ss]tatens\s+[Vv]e[ig]vesen(s?)\b" replace="Statens vegvesen$1" />
<Typo word="Stjør- og Verdal tingrett" find="\bStjør(dal)?(-)?( )?og\s+[Vv]erdal\s+[Tt]ingrett(s?)\b" replace="Stjør- og Verdal tingrett$4" />

Organisasjoner og selskaperRediger

<Typo word="De forente nasjoner" find="\b[Dd]e\s+[Ff]orente\s+[Nn]asjoner(s?)\b" replace="De forente nasjoner$1" />
<Typo word="Den afrikanske union" find="\b([Dd]en\s+)?[Aa]frikanske\s+[Uu]nion(en)?(s?)\b" replace="Den afrikanske union$3" />
<Typo word="Den europeiske kringkastingsunion" find="\b([Dd]en\s+)?[Ee]uropeiske\s+[Kk]ringkastingsunion(en)?(s?)\b" replace="Den europeiske kringkastingsunion$2" />
<Typo word="Den europeiske union" find="\b([Dd]en\s+)?[Ee]uropeiske\s+[Uu]nion(en)?(s?)\b" replace="Den europeiske union$2" />
<Typo word="FNs sikkerhetsråd" find="\bFNs\s+[Ss]ikkerhetsråd(s?)\b" replace="FNs sikkerhetsråd$1" />
<Typo word="Nordisk råd" find="\bNordisk\s+Råd(s?)\b" replace="Nordisk råd$1" />
<Typo word="Sinn Féin" find="\bS[ií]nn( |-)?[Ff][eéè][ií]n(s?)\b" replace="Sinn Féin$2" />
<Typo word="Verdens helseorganisasjon" find="\bVerdens\s+Helseorganisasjon(s?)\b" replace="Verdens helseorganisasjon$1" />

Kjente eller historiske personer og lignendeRediger

<Typo word="… den gode" find="\b(Filip|Haakon|Håkon|Magnus)\s+[Dd]en\s+[Gg]ode(s?)\b" replace="$1 den gode$2" />
<Typo word="… den store" find="\b(Aleksander|Alexander|Alfred|Gregor|Gregorius|Herodes|Katarina|Karl|Konstantin|Peter)\s+[Dd]en\s+[Ss]tore(s?)\b" replace="$1 den store$2" />
<Typo word="Birger jarl" find="\b[Bb]irger\s+[Jj]arl(s?)\b" replace="Birger jarl$1" />
<Typo word="Den hellige ånd" find="\b[Dd]en\s+[Hh]ellige\s+[Åå]nd(s?)\b" replace="Den hellige ånd$1" />
<Typo word="Märtha Louise" find="\b[Mm][aä]r(t|th)a[ -][Ll]ouise(s?)\b" replace="Märtha Louise$2" />
<Typo word="Olav den hellige" find="\b[Oo]lav\s+[Dd]en\s+[Hh]ellige(s?)\b" replace="Olav den hellige$1" />

Byggverk og konstruksjonerRediger

<Typo word="Bessastaðir" find="\bBessasta[dđ]ir(s?)\b" replace="Bessastaðir$1" />
<Typo word="Champs-Élysées" find="\b[Cc]hamp(s?)[- ][Eeé]lys[eé]e(s)?('?)\b" replace="Champs-Élysées" />
<Typo word="Den forbudte by" find="\b[Dd]en\s+[Ff]orbudte\s+?[Bb]y(en)?(s?)\b" replace="Den forbudte by$2" />
<Typo word="Den himmelske freds plass" find="\b[Dd]en\s+[Hh]immelske\s+[Ff]reds( |-)?[Pp]lass(')?\b" replace="Den himmelske freds plass$2" />
<Typo word="Den kinesiske mur" find="\b[Dd]en\s+[Kk]inesiske\s+[Mm]ur(en)?(s?)\b" replace="Den kinesiske mur$2" />
<Typo word="Det hvite hus" find="\b[Dd]et\s+[Hh]vite\s+[Hh]us(et)?(s|')?\b" replace="Det hvite hus$1$2" />
<Typo word="Norðurlandahúsið" find="\bNor[dðđ]url[aá]ndah[uú]si[dðđ](s?)\b" replace="Norðurlandahúsið$1" />
<Typo word="Oslo sentralstasjon" find="\b[Oo]slo\s+[Ss]entral(bane)?( )?(-)?[Ss]tasjon(s?)\b" replace="Oslo sentralstasjon$4" />

Produkter/merkevarer og lignendeRediger

<Typo word="Aftenpostens gullmedalje" find="\b[Aa]ftenpostens\s+[Gg]ullmedalje\b" replace="Aftenpostens gullmedalje" />
<Typo word="Česká televize" find="\b[CČcč]e[sz]k[aáà][ -][Tt][eéè]l[eéè]vi[sz]e(s?)\b" replace="Česká televize$1" />
<Typo word="Dagblaðið/Morgunblaðið" find="\b(Dag|Morgun)bla[dđð]i[dđð](s?)\b" replace="$1blaðið$2" />
<Typo word="Encyclopædia Britannica(1)" find="\b[Ee]ncyclo?p(?:a?e?|æ)dia\s+Bri(?:ttan+ic+|t+anic+|t+an+icc|t+an+i)a+\b" replace="Encyclopædia Britannica"/>
<Typo word="Eurovision Song Contest" find="\b(Eurovision|Intervision|Turkvision)\s+[Ss]ong( |-)?[Cc]ontest(s?)\b" replace="$1 Song Contest$3" />
<Typo word="Festivali i Këngës" find="\b[Ff]estivali\s+[Ii]( |-)?[Kk][eë]ng[eë]s\b" replace="Festivali i Këngës" />
<Typo word="GameCube" find="\b[Gg]ame[Cc]ube(s?)\b" replace="GameCube$1" />
<Typo word="iPhone" find="\b[Ii][Pp]hone(s?)\b" replace="iPhone$1" />
<Typo word="iTunes" find="\b[Ii][Tt]unes('?)\b" replace="iTunes$1" />
<Typo word="Kongens fortjenstmedalje" find="\b[Kk]ongens\s+[Ff]ortje(nes|ns)t(e)?medalje(s?)\b" replace="Kongens fortjenstmedalje$3" />
<Typo word="Melodi Grand Prix" find="\b[Mm]elodi[ -][Gg]rand( )?(-)?[Pp]rix('?)\b" replace="Melodi Grand Prix$3" /> 
<Typo word="Nobels fredspris" find="\b[Nn]obels\s+[Ff]redspris\b" replace="Nobels fredspris" />
<Typo word="Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris" find="\bNordisk\s+råds\s+[Bb]arne(-)?( )?[Oo]g [Uu]ngdomslitteraturpris('?)\b" replace="Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris$3" />
<Typo word="Nordisk råds filmpris" find="\bNordisk\s+råds\s+[Ff]ilmpris(')?\b" replace="Nordisk råds filmpris$1" />
<Typo word="Nordisk råds litteraturpris" find="\bNordisk\s+råds\s+[Ll]itteraturpris(')?\b" replace="Nordisk råds litteraturpris$1" />
<Typo word="Nordisk råds musikkpris" find="\bNordisk\s+råds\s+[Mm]usikkpris(')?\b" replace="Nordisk råds musikkpris$1" />
<Typo word="Nordisk råds natur- og miljøpris" find="\bNordisk\s+råds\s+[Nn]atur(-)?(-)?[Oo]g\s+[Mm]iljøpris(')?\b" replace="Nordisk råds natur- og miljøpris$3" />
<Typo word="Norsk biografisk leksikon" find="\b[Nn]orsk\s+[Bb]iografisk\s+[Ll]eksikon(s?)\b" replace="Norsk biografisk leksikon$1" />
<Typo word="Norsk rikskringkasting" find="\bNorsk\s+Rikskringkasting(s?)\b" replace="Norsk rikskringkasting$1" />
<Typo word="NRK1/2/3" find="\bNRK[ -](1|2|3)\b" replace="NRK$1" />
<Typo word="NRK Sápmi" find="\bNRK[- ][Ss][aáà]pm[iíì](s?)\b" replace="NRK Sápmi$1" />
<Typo word="NRK Super" find="\bNRK[- ][Ss]uper(s?)\b" replace="NRK Super$1" />
<Typo word="PlayStation" find="\b[Pp]lay[Ss]tation(s?)\b" replace="PlayStation$1" />
<Typo word="Raidió Teilifís Éireann" find="\bRa(i)?di[oóò][ -]Te(i)?l[ei]f[ií]s[ -][EÉÈeéè]irean(n)?(s?)\b" replace="Raidió Teilifís Éireann$4" />
<Typo word="Ríkisútvarpið" find="\bR[ií]k[ií]s[uú]tv[aá]rp[ií][dđð](s?)\b" replace="Ríkisútvarpið$1" />
<Typo word="Spellemannprisen" find="\bSpel(l)?emann(s)?pris((?:en|ens)?)\b" replace="Spellemannpris$3" />
<Typo word="SriLankan Airlines" find="\b[Ss](ir|ri)( |-)?[Ll]ankan [Aa]irlines\b" replace="SriLankan Airlines" />
<Typo word="Store norske leksikon" find="\b[Ss]tore\s+[Nn]orske\s+[Ll]eksikon(s?)\b" replace="Store norske leksikon$1" />
<Typo word="Türkvizyon Şarkı Yarişması" find="\b[Tt][uü]rkvi[sz]yon\s+[SŞsş]ark[ıi]\s+[Yy]ari[sş]mas[ıi](s?)\b" replace="Türkvizyon Şarkı Yarişması$1" />
<Typo word="YouTube 1" find="\bYou[Tt]ube(s?)\b" replace="YouTube$1" />
<Typo word="YouTube 2" find="\bYou[Tt]ube\s+((bruker|film|k(anal|onto)|video)(\w*))\b" replace="YouTube-$1" />

Deaktiverte reglerRediger

<Typo disabled="i gang" find="\b(i|I)gang\b" replace="$1 gang" />
<!-- For eksempel «sette i gang» skrives i to ord både på bokmål, riksmål og nynorsk. -->
<Typo disabled="satsing" find="\b(\w*)(S|s)atsning(\w*)\b" replace="$1$2atsing$3" />
<!-- «Satsing» eller «satsingsområde», ikke satsning eller satsningsområde-->